;

UPDATE Syrië - 5 belegerde gebieden bevoorraad door 170 vrijwilligers

Update 18 februari -  Samen met de VN en de Syrische Rode Halve Maan is het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) erin geslaagd om voeding en medicijnen te leveren in vijf moeilijk bereikbare gebieden in Syrië. Meer dan 100 vrachtwagens waren gisteren vertrokken nadat de Syrische regering toestemming had gegeven om hulpgoederen te leveren in de belegerde gebieden.

18 vrachtwagens wisten Foua en Kefraya te bereiken, 65 trucks trokken naar Madaya en Zabadani en 32 anderen gingen richting Mouadamiya. Twee mobiele medische units en personeel zorgden dan weer voor de nodige medische begeleiding ter plekke. 170 vrijwilligers zorgden ervoor dat deze missie tot een goed einde gebracht werd.

Ja, jouw steun maakt het verschil in Syrië. Dankzij jouw bijdrage kunnen we voedselpakketten verdelen en medische zorg bieden.

Help Syrië

Al onze updates

Update 17 februari - De Syrische regering heeft de toestemming gegeven om hulpgoederen te leveren aan belegerde steden. Ondertussen zijn meer dan 100 vrachtwagens van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) en de Syrische Rode Halve Maan onderweg vanuit Damascus om hulp te bieden aan de bewoners van onder andere Zabadani, Foua, Kefraya, Madaya en Mouadamiya. Naast hulpgoederen reizen ook mobiele medische teams mee om zieken en gewonden de noodzakelijke hulp te verlenen. Ondertussen is bevestigd dat er 35 vrachtwagens gearriveerd zijn in Mouadamiya.

Update 11 februari - meer gevechten

Het Rode Kruis zet alles op alles om de bevolking in de noordelijke regio van Syrië te helpen. Het toenemende geweld in de buurt van Aleppo en de extreem lage temperaturen treffen de bevolking hard. 

Toenemende gevechten

In de noordelijke regio van Syrië is er een toename van geweld. Er wordt geschat dat vandaag meer dan 50.000 mensen op de vlucht zijn. Vele bevoorradingsroutes zijn geblokkeerd, de waterbevoorrading is afgesloten en er is een algemeen tekort aan brandstoffen.

“De gevechten zetten een enorme druk op de burgers. De temperaturen zijn zo koud en er is onvoldoende bevoorrading van voedsel, water en veilig onderdak. De vluchtelingen moeten overleven in zware omstandigheden” zegt Marianne Gasser, hoofd van het Internationale Rode Kruiscomité in Syrië. “De situatie was al erg, maar nu is het bijna niet te doen. De situatie is extreem zwaar en gespannen”.

Hulp onderweg

Het Rode Kruis doet er alles aan om toegang te krijgen tot de getroffen gebieden. Daarvoor werken ze samen met de zusterorganisatie van Rode Kruis-Vlaanderen, de Syrische Rode Halve Maan, en de lokale autoriteiten.  

Afgelopen dagen werden voedselpakketten aan meer dan 10.000 families geleverd. Ook werden watertanken gezonden. In gebieden waar de watervoorraad is afgesloten zijn een 100-tal waterpunten (opgericht door het Rode Kruis) nu de hoofdbron van water.

Meer hulp is nodig en de komende dagen zal die ook geleverd worden. Vooral medicijnen moeten dringend tot de getroffen gebieden gebracht worden.

Help Syrië

De nood is in de wintermaanden gigantisch en de gevraagde hulp neemt alsmaar toe.

 

Update 04/02/16 - Op de internationale donorconferentie voor Syrië in Londen is beslist dat België 75 miljoen euro uittrekt voor humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door het Syrische conflict. Het bedrag gaat ngo's onder VN-vlag die zich ter plekke inzetten. Dit geld komt bovenop het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Ook het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is aanwezig op de top in Londen en benadrukt het doel van de conferentie: 13,5 miljoen kwetsbare mensen in Syrië en 4,2 miljoen Syriërs in nabijgelegen landen uit de nood helpen. Het ICRC wijst tijdens de top ook op het belang van langetermijnhulp!

Het Belgische bedrag is vooral bedoeld voor de verbetering van de levensomstandigheden ter plaatse. Zo zal er specifiek ingezet worden op gezondheidszorg en onderwijs. Het geld komt bovenop het budget voor ontwikkelingssamenwerking.

Update 01/02/16 - Het ICRC vraagt de strijdende partijen in Syrië nogmaals om humanitaire organisaties toegang te verlenen tot moeilijk bereikbare gebieden, onafhankelijk van de vredesbesprekingen  die aan de gang zijn in Genève.

Marianne Gasser van het ICRC getuigt: "Ik zag jonge ondervoede kinderen en hulpbehoevende ouderen in erbarmelijke toestand toen ik eerder deze maand zelf in de bezette stad Madaya was. Na maanden onderhandelen kregen we toegang tot dit gebied om vrachtwagens met hulpgoederen te leveren. De hulp was echter te weinig en kwam voor velen al te laat. Er zijn nog tientallen andere steden - Douma, Foua, Kefraya,... waar nog steeds geen hulp toegelaten wordt."

Tijdens de vredesbesprekingen in Genève pleitte het ICRC ervoor om regelmatige toegang te verkrijgen zodat het leed van de inwoners verzacht kan worden. Bovendien werden de strijdende partijen opgeroepen om de reeds zwaar getroffen zorginstellingen en waterinstallaties in het land niet verder te vernietigen.

Meer dan 4,5 miljoen mensen leven nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden in steden die moeilijk toegankelijk zijn door het conflict. Meer dan een half miljoen van hen woont in belegerd gebied.

Marianne Gasser: "Alle partijen die de touwtjes in handen hebben in Syrië moeten stilaan beseffen hoeveel leed er is in het land. Meer nog ... ze moeten nadenken over hoe er opnieuw herstel én hoop mogelijk is. Want mensenlevens gaan vóór politiek."

Update 19/01/16 - Gisteren bereikte een derde konvooi met hulpgoederen verschillende belegerde steden in Syrië. De VN, het ICRC en de SARC trokken naar Madaya, Zabadani, Foua en Kafraya waar onder andere voedsel, medische hulpgoederen en brandstof geleverd werd. 

Hieronder beelden van het tweede hulpkonvooi dat vorige week hulp bood in Syrië.

Update 15/01/16  - Het tweede hulpkonvooi van het ICRC, de VN en de Syrisch-Arabische Rode Halve Maan (SARC) is erin geslaagd om humanitaire en medische hulp te bieden in Madaya, Kefraya en Foua.

In Madaya brachten 45 vrachtwagens bloem, winterkledij voor kinderen, rugzakken, dekens, zeep en waspoeder. Het konvooi werd vergezeld van een medisch team van het SARC. In totaal werden zo'n 40.000 mensen geholpen. 18 vrachtwagens, eveneens gevuld met bloem, winterkledij, rugzakken, zeep, en dekens, brachten dan weer soelaas voor 20.000 burgers in Kefraya en Foua!

Twee dagen lang zetten meer dan 200 vrijwilligers van het SARC zich in om deze missie tot een goed einde te brengen.

Update 14/01/16  -  Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) roept op om alle belegeringen van steden en dorpen in Syrië te beëindigen zodat de bevolking opnieuw geholpen kan worden. Dit bericht komt er nadat het ICRC samen met de VN en de Syrisch-Arabische Rode Halve Maan toestemming had gekregen om hulp te bieden in moeilijk bereikbare en belegerde gebieden waar de situatie voor de burgers ronduit schrijnend is. Enkel op deze manier kunnen meer dan 400.000 Syriërs geholpen worden. Woordvoerder van het ICRC, Pawel Krzysiek, was eerder deze week in Madaya en getuigt over de hartverscheurende taferelen die hij er zag (beluister het audiofragment).

Ondertussen is er ook een nieuw hulpkonvooi van 50 vrachtwagens (met voedsel en medicatie) vertrokken naar Madaya. 17 vrachtwagens zullen ingezet worden om Kefraya en Foua te bevoorraden. 

Update 12/01/16  - De missie in Madaya zit erop. Het ICRC, de VN en de Syrisch-Arabische Rode Halve Maan verlaten het gebied, maar komende dagen volgt nog meer hulp. Maar liefst 44 vrachtwagens zorgden voor de levering van medische hulpmiddelen, deken, babymelk, voedselpakketten en essentiële gezondheidsproducten. Dankzij dit konvooi konden 42.000 mensen geholpen worden.

Ook in Kefraya/Foua werden hulpgoederen geleverd. 21 vrachtwagens brachten daar 4.000 voedselpakketten (goed voor 20.000 mensen), babymelk, speciale voeding voor zwangere vrouwen, medicijnen en 10.000 dekens.

De drie hulporganisaties hopen dat dit eerste hulpkonvooi sinds oktober zal leiden tot onbelemmerde toegang in Syrië. In Madaya alleen werden heel wat doodzieke mensen aangetroffen. Velen van hen kunnen niet ter plekke behandeld worden en moeten dus zo snel mogelijk geëvacueerd worden. Enkelen van hen verkeren echter in levensgevaar waardoor hun toestand het niet toelaat om geëvacueerd te worden. Voor hen is het van immens belang dat er blijvend medisch materiaal geleverd kan worden in Madaya.

 

Update 11/01/16  - Ondertussen zijn de eerste drie vrachtwagens met voedsel en medicijnen gearriveerd in Madaya. De overige vrachtwagens wachten nog om het gebied binnen te rijden.

Update 11/01/16 - Een hulpkonvooi van 44 vrachtwagens van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is deze ochtend vertrokken richting Madaya in Syrië om daar levensnoodzakelijke hulp te bieden aan 42.000 inwoners. Er zullen pakketten verdeeld worden met voedsel, babymelk, medicijnen en dekens. Tegelijkertijd worden ook 20.000 mensen in Kefraya en al Foua op eenzelfde manier uit de nood geholpen. De hulpoperatie in de drie steden zal zo'n twee dagen duren.

Update 05/01/16  - Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is er, samen met de Verenigde Naties en de Syrisch-Arabische Rode Halve Maan (SARC), in geslaagd om meer dan 450 mensen te evacueren uit moeilijk bereikbare en belegerde gebieden.

De missie werd gecoördineerd door het ICRC, de VN en het SARC en leidde tot de evacuatie van 338 menen uit Foua en Kafraya en 126 mensen uit Zabadani en Madaya. De 464 personen werden gelijktijdig geëvacueerd en via Turkije en Libanon naar vooraf afgesproken locaties gebracht. Geëvacueerden kregen een medische check-up en ontvingen de nodige medische hulp.

"We staan klaar om verder hulp en bestaansmiddelen te leveren aan miljoenen mensen in Syrië die nog steeds lijden onder deze crisis," zegt Yacoub El-Hillo, coördinator humanitaire hulpverlening van de VN in Syrië.

Marianne Gasser, hoofd van het ICRC in Syrie: "Deze evacuatie toont aan dat, hoe ernstig het conflict ook is, er steeds een akkoord mogelijk is. En dat met als enige doel het menselijk leed te verlichten. Alle betrokken partijen moeten humanitaire actoren toegang verlenen tot iedereen die getroffen werd door het jarenlange conflict. Vooral mensen in belegerde en afgelegen gebieden moeten op ons kunnen rekenen."

In Syrië leven zo'n 4.5 miljoen mensen in moeilijk bereikbare gebieden waardoor ze maar beperkt toegang hebben tot levensnoodzakelijke middelen én bescherming. Bijna 400.000 van hen leven in belegerde locaties en kunnen zelfs niet rekenen op basismiddelen en bijstand. Zo werd in de steden Zabadani, Madaya, al Foua, Kefraya voor het laatst humanitaire hulp geleverd in oktober. In Madaya werd het ICRC-team geconfronteerd met de harde realiteit. De teamleden ontmoetten mama's die niet in staat zijn om borstvoeding te geven omdat ze zelf ondervoed zijn, ze zagen er 40.000 mensen die nauwelijks voeding, water, elektriciteit of medicijnen hebben.  Het ICRC slaagde erin om afgelopen oktober medicijnen te leveren, goed voor twee maanden. De Syrisch-Arabische Rode Halve Maan en de VN zorgden voor voedsel voor diezelfde periode. Sindsdien is er geen contact met de inwoners meer geweest.

De VN, het ICRC en het SARC blijven alle betrokken partijen aanmanen om tot een politieke oplossing te komen en zo te zorgen voor ongehinderde humanitaire toegang. Ondertussen staat het SARC klaar om hulp te bieden in bovenvermelde steden en wordt een hulpkonvooi voorbereid om uit te sturen naar Madaya, Kefraya en al Foua van zodra mogelijk.

 Het conflict in Syrië duurt ondertussen al vijf jaar waardoor miljoenen Syriërs wanhopig zijn nu de winter opnieuw aanbreekt. Het ICRC zag bijvoorbeeld mensen vuilnis en plastic verbranden. Dit zorgt natuurlijk voor de nodige warmte, maar is uiterst gevaarlijk voor de gezondheid.