;

Stop het geweld tegen hulpverleners NU!

 

Eind maart stierven drie hulpverleners bij drie verschillende aanvallen in Syrië, Jemen en Mali terwijl ze hulp – ja hulp - boden aan oorlogsslachtoffers. Ze droegen geen wapens, maar hulpmateriaal. Ze kwamen niet vechten maar verzorgen. Ze waren niet de vijand maar werden toch omgebracht. Het Rode Kruis veroordeelt alle aanvallen op hulpverleners stérk.

Volgens het internationaal humanitair recht, een verzameling van regels die gelden in oorlogstijd, mogen gewapende partijen humanitair personeel, ziekenhuizen en ambulances ook helemaal niet aanvallen. Maar omdat dit blijkbaar onvoldoende is – lanceert het Rode Kruis aanbevelingen voor overheden in de hele wereld om hulpverleners in conflictgebieden beter te beschermen.

Geweld tegen patiënten en hulpverleners is één van de meest belangrijke humanitaire uitdagingen van vandaag en toch lijkt de aandacht ervoor eerder aan de lage kant te zijn. Al is dat buiten het Rode Kruis gerekend: om het geweld tegen hulpverleners aan te pakken, begon de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging in 2011  met het project ‘Health Care in Danger’.  Bedoeling is om via dit project de veilige toegang tot even veilige gezondheidszorg te  promoten.

Tips and tricks

Dit resulteert nu in een nieuw rapport “Domestic Normative Framework for the Protection of Health Care”. In het rapport doet het Rode Kruis aanbevelingen aan alle landen over volgende dingen:

  • de verbetering van de juridische bescherming van patiënten, hulpverleners en faciliteiten in de gezondheidszorg
  • het verzekeren van correct gebruik van de rode kruis- en rode halve maanemblemen
  • het verstrekken van juridische bescherming voor de medische ethiek en confidentialiteit
  • het doeltreffend omgaan met schendingen van de regels die de gezondheidszorg beschermen

Internationaal = Nationaal

Nog een aanbeveling van het Rode Kruis die belangrijk is: het internationaal recht doortrekken in het nationaal recht van elk land. Alleen zo wordt de bescherming van elke vorm van hulpverlening in gewapende conflicten of andere noodsituaties gegarandeerd.

Het hele rapport is het resultaat van een workshop over Health Care in Danger dat in 2014 georganiseerd werd door het Internationale Rode Kruiscomité, de Belgische Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht en het Belgische Rode Kruis.

Lees meer over het internationaal humanitair recht.

Meer nieuws van ICRC.