;

Stop geweld tegen hulpverleners en patiënten!

Geweld tegen hulpverleners en patiënten is een actuele en grote humanitaire uitdaging. Medisch personeel, medische faciliteiten en voertuigen moeten volgens het internationaal humanitair recht worden gerespecteerd en beschermd. De partijen bij het conflict moeten verzekeren dat medisch personeel niet in gevaar wordt gebracht of geschaad en dat ziekenhuizen en ambulances niet worden aangevallen, beschadigd of misbruikt.

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) maakt er onderstaand filmpje over.