;

Stickeractie levert slechts één tiende op van wat de actie vorig jaar opbracht.

Op 29 april lanceerden we – omwille van de coronacrisis – een alternatief voor onze jaarlijkse stickeractie: 770.000 gezinnen kregen de afgelopen dagen een gratis exemplaar van de bekende Rode Kruissticker in de bus, samen met de vraag om de lokale Rode Kruisafdelingen een financieel duwtje in de rug te geven. De alternatieve actie is nog niet helemaal ten einde, maar nu al wordt duidelijk dat die maar een fractie zal opleveren van wat de stickeractie normaal doet: 308.000 euro in plaats van 3,2 miljoen. Dat is slecht nieuws voor de 241 lokale afdelingen voor wie de stickeractie de belangrijkste bron van inkomsten is én voor iedereen die ooit door het Rode Kruis geholpen moet worden.

“Met dit alternatief hoopten we het inkomstenverlies voor onze lokale afdelingen in zekere mate te beperken, maar dat loopt moeilijker dan gedacht,” zegt woordvoerder Ine Tassignon. “Normaal gezien wordt tijdens de eerste vier dagen van de stickeractie - die twee weken duurt - 90% van het totaal aantal stickers verkocht. De alternatieve actie loopt ondertussen twee weken en het resultaat valt tegen. Tot nu toe werd nog maar 308.000 euro ingezameld, ongeveer een tiende dus van wat de actie vorig jaar opbracht”. In totaal werden ongeveer 12.000 online stickers verkocht en deden 10.270 mensen een gift. Steun blijft dus meer dan nodig.

Steun de vrijwilligers in jouw buurt

Inkomstenbron valt weg

Nu de belangrijkste bron van inkomsten voor onze lokale afdelingen wegvalt, wordt ook het voortbestaan van sommige van die afdelingen en de hulp die ze in de buurt bieden onzeker. De inkomsten van de stickeractie gaan immers integraal naar die afdelingen die er eerstehulpmaterialen, ziekenwagens, AED-toestellen, hulpposttenten, medisch materiaal, … mee financieren.

“We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de maatschappelijke rol is die lokale afdelingen spelen. In tijden van crisis zoals vandaag, maar ook wanneer alles peis en vree is,” zegt Ine Tassignon. “Het zijn onze 241 afdelingen, waar alles samen 13.340 vrijwilligers actief zijn, die ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving geholpen worden als dat nodig is”. Vandaag vervoeren de Rode Kruisvrijwilligers zieke COVID-patiënten en helpen ze in woonzorgcentra. In tijden zonder corona bieden de Hulpdienstvrijwilligers preventieve hulp op duizenden kleine en grote (sport)evenementen over heel Vlaanderen, organiseren de lesgevers gratis eerstehulpopleidingen voor de bevolking, zorgen de brugvrijwilligers ervoor dat maatschappelijk kwetsbare kinderen geholpen worden bij hun huiswerk en gaan Zorgbibvrijwilligers in woonzorgcentra rond met een boekenkar waar ze met sociaal contact de strijd tegen eenzaamheid van bewoners aangaan. Het is die hulp die nu dreigt weg te vallen omdat er geen inkomsten zijn waarmee vrijwilligers materialen kunnen aankopen, kunnen zorgen voor degelijke opleidingen, enz.

Wij zouden dit jaar 8.000 stickers verkopen, goed voor €40.000 aan inkomsten. De verkoop van stickers is goed voor 90% van onze inkomsten. Als dit wegvalt heeft dat heel grote gevolgen. We planden de aankoop van 5 nieuwe AED’s om inwoners van Hove en Lint nog beter te kunnen opleiden in eerste hulp en we hebben dringend nood aan een nieuwe hulpposttent om deelnemers van kleine en grote events in de buurt dringende eerste zorgen te kunnen toedienen. Naast de brief met vraag om financiële steun die samen met een sticker in de brievenbussen van een groot deel van de inwoners van Hove en Lint zat, startten we zelf ook een postercampagne op. Op die manier proberen we er alles aan te doen om het verlies van inkomsten te beperken en hopen we dat we ook in de toekomst hulp in de buurt zullen kunnen blijven bieden.

Tom Bellens

Voorzitter Rode Kruis-Hove-Lint

Steun blijft nodig

Of je de afgelopen dagen wel of geen sticker in je brievenbus kreeg, je financiële steun blijft ook vandaag meer dan welkom en gaat integraal naar de lokale Rode Kruisafdeling in jouw buurt. “Elke vorm van steun kan gezien worden als een investering in jezelf of iemand die je graag ziet”, zegt Ine Tassignon. “Op een dag (na het quarantainetijdperk) verzwikt je zoontje misschien zijn voet tijdens een lokaal voetbaltornooi en moet hij beroep doen op de gratis én deskundige hulp van één van onze 13.340 vrijwilligers. Dan wil je er zeker van zijn dat zij klaarstaan met de beste kennis en materialen om hem te helpen”. Via onderstaande button kan je nog tot 17 een online gift doen voor de afdeling in jouw buurt.

Steun de vrijwilligers in jouw buurt

Iedereen die zijn of haar lokale Rode Kruisafdeling de afgelopen weken een financieel duwtje in de rug gaf, willen we uiteraard hartelijk bedanken!