;

Seksuele opvoeding voor asielzoekers?

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken wil asielzoekers cursussen aanbieden over hoe ze met vrouwen moeten omgaan.

We bekijken het voorstel de komende dagen, maar in onze opvangcentra zetten we sowieso in op volgende zaken:

  • Aan niet-begeleide minderjarigen geven we seksuele opvoeding. Vaak gaat het hier om jonge tieners die in hun geboorteland geen enkele vorm van seksueel advies meekregen. Verder bezorgen we hen ook informatie over (on)gepast gedrag naar vrouwen toe. De aanwezige meisjes brengen we dan weer op de hoogte van de mogelijkheden van anticonceptie.

  • Tijdens de intakegesprekken wordt er gesproken over het leven in België waar ook gendergelijkheid aan bod komt. Er wordt aandacht besteed aan het wettelijke kader in ons land, onze waarden en normen en het feit dat gemengde huwelijk hier ook kunnen voorkomen.

  • Onze individuele begeleiders zijn bovendien opgeleid om ongewenst gedrag te detecteren en de betrokken asielzoeker hierop aan te spreken én eventueel te sanctioneren. We spelen zeer kort op de bal en maken case per case duidelijk wat kan en niet kan. 

  • Binnen de opvangcentra gaan ook op zoek naar rolmodellen die bepaalde boodschappen (over bijvoorbeeld ontoelaatbare agressie of seksueel advies) gaan uitleggen. Omdat dit gebeurt door 'eigen' mensen wordt dit vaak makkelijker aanvaard dan wanneer enkel onze begeleiders hen hierop aanspreken.