;

Rode Kruisconferentie in Genève legt humanitaire uitdagingen op tafel

Red Cross Red Crescent Conference

Om de 4 jaar vindt in Genève de Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan plaats. De conferentie is een uniek platform waarbij alle componenten van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging (ICRC, IFRC en 192 Nationale Verenigingen) en Staten in dialoog gaan over de humanitaire uitdagingen en prioriteiten. Aan deze 33e editie namen 187 Rode Kruis- en Rode Halve Maanbewegingen en 168 Staten. Zowel België als het Belgische Rode Kruis namen actief deel aan de Conferentie.

Eerdere beslissingen tijdens vorige edities droegen bij tot het versterken van het internationaal humanitair recht (IHR) en een juridisch kader voor rampen waarbij ook een veilige omgeving voor vrijwilligers niet uit het oog verloren wordt. Dit jaar had de conferentie deze thema's als focus: internationaal humanitair recht, hoe men steeds de meest kwetsbaren kan helpen en vertrouwen in humanitaire actie.

Deze internationale conferentie is een unieke plek voor het Rode Kruis en de Rode Halve Maan om humanitaire uitdagingen te bespreken met overheden. Het feit dat er 168 Staten actief deelnamen, toont aan dat er veel bereidwilligheid is om eender welke humanitaire crisis op te vangen en samen te werken met ons.

Peter Maurer

Directeur Internationale Rode Kruiscomité

In een periode waarin de humanitaire sector steeds vaker onder vuur ligt, stonden diepgaande discussies over vertrouwen, integriteit en verantwoordelijkheid hoog op de agenda tijdens de Conferentie. Francesco Rocca, directeur van de Internationale Rode Kruisfederatie (IFRC) beschrijft het als volgt: "Vertrouwd worden door de mensen die we helpen is van cruciaal belang om familiebanden te herstellen, levensreddende toegang tot bepaalde gebieden te garanderen en om met én naast gemeenschappen te werken."

Een overzicht van een aantal van de besluiten die goedgekeurd werden tijdens de Conferentie:

  • De Staten bevestigen opnieuw hun bereidheid om het internationaal humanitair recht toe te passen en te implementeren. De resolutie wil Staten aanzetten tot betere implementatie op nationaal niveau, met steun van de Rode Kruisbeweging en in het bijzonder de nationale verenigingen zoals bv. het Belgische Rode Kruis.

  • Restoring Family Links kan alleen wanneer we rekening houden met de privacy van de betrokkenen. De groeiende onveiligheid in deze digitale wereld zorgt ervoor dat de Federatie nog bewuster zal omgaan met de bescherming van alle data die voortvloeit uit deze activiteit.

  • De Staten en de Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging verbinden zich ertoe om de aandacht voor mentale gezondheid en psychosociale noden te versterken wanneer humanitaire hulp geboden wordt tijdens en na rampen, gewapende conflicten en andere noodtoestanden.

  • Mensen die in fragiele of kwetsbare omstandigheden leven voelen de impact van de klimaatswijziging het hardst. Het Rode Kruis werkt verder aan het versterken van de capaciteit van die gemeenschappen om de combinatie van gevolgen door conflict, geweld en klimaatswijzigingen op te vangen.

  • Nu epidemieën en pandemieën een bedreiging vormen voor de wereldwijde gezondheid zal het Rode Kruis nog meer inzetten op een samenwerking met overheden om ziekten te voorkomen, om het belang van hygiëne te promoten en zo het menselijk leed te verzachten.
  • De resolutie bevestigt het belang van vertegenwoordiging van vrouwen op beslissingsniveaus in de humanitaire actie van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging.

Ik ben ontzettend blij om te zien dat de Staten zich samen met de Federatie engageren om nieuwe uitdagingen aan te gaan die eigen zijn aan de wereld van vandaag. Ook de bevestiging van het belang van regels in tijden van oorlog is van cruciaal belang nu de technologische innovatie steeds meer vragen doet rijzen over hoeveel controle mensen nog hebben op wapens. Ook de bemoedigende groei in de ondersteuning van geestelijke gezondheid is een hart onder de riem voor het werk dat we verrichten.

Peter Maurer

Directeur Internationale Rode Kruiscomité