;

Lokale steunactie door de ogen van Rode Kruis-Lokeren

Waar onze vrijwilligers die pleisters, brancards, ambulances en dat ontsmettingsmateriaal vandaan ‘toveren’ als jij het nodig hebt op een festival, braderij of sportevent? Een goeie vraag! Het antwoord is nochtans heel simpel: JIJ kan daarvoor zorgen. Daarom vragen 103 Rode Kruisafdelingen hun buurt specifiek om hulp door een Direct Mailing of gepersonaliseerde brief te versturen. Op die manier krijgen meer dan 1.000.000 mensen zo goed als op hetzelfde moment de vraag om hun lokale afdeling te steunen. Rode Kruis-Lokeren stapte dit jaar voor het eerst mee in het project en wacht vol spanning af op de resultaten.

Voorzitter Geert Azou: “Jarenlang maakten wij jaarlijks een brief op waarin we Lokeraars om steun vroegen. De opmaak en tekst werden door ons zelf opgemaakt. Omdat we geen professionals zijn op dat vlak, kon dat dus altijd wel beter maar we moesten roeien met de riemen die we hadden. Een aantal jaar geleden ontwikkelde de dienst Marketing & Communicatie een briefsjabloon met tekst en beeld maar met de nodige ruimte om eigen vrijwilligers en activiteiten voor te stellen. We zijn niet meteen aan boord gesprongen van het nieuwe project omdat we eerst de ervaringen van afdelingen in de buurt een beetje wilden afwachten. Ondertussen zijn die typische, kleine kinderziekten opgelost en besloten we onze kans te wagen.”

Wat is het grote voordeel aan deze nieuwe manier van werken?
“Eerst en vooral zien de brief en bijhorende folder er professioneler uit en dat spreekt de mensen toch meer aan. Bovendien is het zo dat een aantal zaken nu ook geautomatiseerd verlopen. Tot vorig jaar gingen wij onze lidkaarten persoonlijk uitdelen aan buurtbewoners die ons steunden, nu worden deze automatisch opgestuurd. En hetzelfde geldt voor de fiscaal attesten. Onze penningmeester hoeft niet meer manueel na te gaan wie meer dan 40 euro stortte, het systeem houdt dit perfect bij en bezorgt iedereen op tijd een attest om in te brengen in de belastingen. Dus in een eerste fase spreken we vooral van tijdswinst voor onze afdeling maar we verwachten natuurlijk ook een stijging van de opbrengsten. Al is dat misschien dit eerste jaar nog niet aan de orde.”

Zorgen jullie vrijwilligers voor de bedeling van de brieven?
“Neen, we schakelen daarvoor de post in om onze vrijwilligers niet extra te belasten. Het grondgebied Lokeren is uitgestrekt, dus zelf bedelen zou bijzonder veel tijd in beslag nemen. Bovendien hebben onze vrijwilligers er net een drukke periode opzitten met onder andere de Lokerse Feesten en de voetbalwedstrijden van Sporting Lokeren.”

Zijn de Lokeraars enthousiast over deze steunactie?
“De eerste giften staan ondertussen op de rekening, het begint te lopen. Maar het is niet zo dat mensen ons spontaan aanspreken over de actie. Hoewel, ik kreeg al een aantal telefoontjes van bezorgde buurtbewoners die al jaar en dag storten op ons gekende rekeningnummer en nu plots een nieuw rekeningnummer zien staan op de brief. Zij willen dus even nagaan of de brief effectief van Rode Kruis-Lokeren komt.  Dat nieuwe rekeningnummer heeft alles te maken met die automatisering van het versturen van lidkaarten en fiscaal attesten. We kunnen hen dus allemaal geruststellen! En we weten uit ervaring dat de stortingen geleidelijk aan gebeuren tot het einde van het jaar, begin januari.”

Missen vrijwilligers het persoonlijk contact met de schenkers niet nu de lidkaarten automatisch opgestuurd worden?
“Goh, daar hebben we nog geen negatieve opmerkingen over gekregen. Doordat we eerst een beetje de kat uit de boom keken voor dit project, is het nut ervan al bewezen. De vrijwilligers staan er dan ook positief tegenover.”

Met de opbrengst gaan jullie investeren in een nieuwe ziekenwagen?
“Ja, klopt. Onze oude ziekenwagen is aan vervanging toe. De nieuwe ambulance is ondertussen aangekocht, maar moet nog helemaal omgebouwd worden conform de richtlijnen. Hiervoor wordt dan weer de opbrengst van de stickerverkoop gebruikt. Vorig jaar verkochten we iets meer dan 6.000 stickers en dat is toch wel een heel goed resultaat. De vorige ziekenwagen werd ons geschonken door een serviceclub, maar zo’n grote giften zijn jammer genoeg al even verleden tijd.

Staan mensen stil wat jullie allemaal doen in de buurt?
“Ik denk dat ze dat wel weten maar er heel weinig bij stilstaan. Ze vergeten ook vaak dat wij effectief zelf moeten zorgen voor de aankoop van al het materiaal dat we nodig hebben voor bijvoorbeeld de Lokerse Feesten. Ook het aanschaffen van de nieuwe werkpakken was een behoorlijke hap uit het budget. Daarom was in april, mei dit jaar super om te zien hoe de grootschalige promotie rond de stickerverkoop inzette op die lokaliteit en het belang ervan. In het filmpje was duidelijk te zien wat onze vrijwilligers niet meer zouden kunnen zonder financiële steun. We hoorden ook van veel mensen dat ze nu pas beseften wat wij allemaal doen en waarvoor we het ingezamelde geld inzetten.”

Voeren jullie zelf promotie om deze lokale steunactie extra kracht bij te zetten?
“In feite niet, maar veel mensen weten dat we in deze periode om hun steun vragen. Via onze Facebookpagina proberen we af en toe wel extra info te geven, maar echt promotie voeren we dus niet. Maar naar volgend jaar toe willen we dit zeker verder bekijken. Misschien met een aankondiging op het digitale reclamebord op de markt in Lokeren?”

Benieuwd wat jouw afdeling allemaal doet in jouw buurt? Check hun website!