;

Rode Kruis eist snellere afbouw van massavernietigingswapens

 

Honderd jaar geleden, op 22 april 1915, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het eerst gifgas ingezet door de Duitsers in de buurt van Ieper. Het zorgde internationaal voor een golf van verontwaardiging. In totaal zouden de gifgasaanvallen tijdens WOI voor 90.000 doden zorgen. Met het Protocol van Genève kwam er in 1925 een verbod op het gebruik van chemische en biologische wapens.

Ook atoomwapens tegengaan!

Ter gelegenheid van de herdenking in Ieper deed Christine Beerli, vicevoorzitster van het ICRC, een oproep om meer inspanningen te leveren bij de afbouw van massavernietigingswapens. Naast de bekrachtiging van het verbod op chemische en biologische wapens, zou er volgens het ICRC ook meer moeten gedaan worden om de verspreiding van atoomwapens te verhinderen.

13% van de chemische voorraad nog niet vernietigd

Ondanks het internationaal verbod wordt gifgas nog regelmatig ingezet. Recent nog door het Syrische regeringsleger tijdens de burgeroorlog. In totaal is nog maar 87 procent van de verklaarde voorraden aan chemische wapens vernietigd. Zo zouden de Verenigde Staten en Rusland nog respectievelijk 2.800 en 5.200 ton in hun bezit hebben.