;

Woonzorgcentrum Regina Coeli wint Zorgverhaal van het jaar

Op dinsdag 13 maart 2018 maakten we de winnaar van de jury- en publieksprijs voor het ‘Zorgverhaal van het jaar’ bekend tijdens het Innovatiefestival voor zorg en welzijn van Dag van de Zorg. Die prijs wordt jaarlijks georganiseerd door Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg in samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid van de KU Leuven.

3 genomineerden stellen hun project voor

Woonzorgcentrum Regina Coeli vzw wint Zorgverhaal van het jaar

Woonzorgcentrum Regina Coeli heeft samen met een aantal partners in de regio een zorgnetwerk uitgebouwd waardoor mensen met jongdementie en hun mantelzorgers maximaal ondersteund worden zodat ze zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde milieu kunnen blijven wonen. Ze zetten in op sensibilisering, vorming, vroegdiagnose, een buddywerking, medische en psychosociale ondersteuning, een inloophuis en lotgenotencontacten, een kleinschalig dagcentrum in een huis in de rij en groepswonen, specifiek voor deze doelgroep, als zelfstandig wonen echt niet meer mogelijk is. Het project werd tijdens het Innovatiefestival verkozen tot Zorgverhaal van het jaar en wint hierdoor 10.000 euro om het project verder uit te werken.

Meer info over Regina Coeli

Publieksprijs voor OC Broeder Ebergiste

Op onze website kon het grote publiek ook haar stem uitbrengen om zo mee de Publieksprijs te bepalen. De meeste stemmen gingen naar het project Classics for Specials, het resultaat van een samenwerking tussen de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Deinze en het ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste. Het hoogtepunt van dit project is een concert waar maandenlang naar toegeleefd wordt: een muziekfeest waarbij meer dan 250 enthousiaste luisteraars (die ook actief mee beleven) genieten van symfonische muziek. Wat voor een buitenstaander onmogelijk lijkt, wordt hier werkelijkheid. Personen met een beperking zijn actief betrokken bij een klassiek concert, zelf muzisch actief participerend. Classics for Specials is met andere woorden veel meer dan een klassiek concert voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering, werken de leerlingen van de muziekacademie samen met mensen met een beperking. Het traject dat voorafgaat aan het concert, is voor onze cliënten een individueel en gezamenlijk proces naar inclusie, persoonlijke ontplooiing, emotioneel en lichamelijk welbevinden en interpersoonlijke relaties. Dit project ontvangt dankzij de publieksprijs 2.500 euro voor verdere ontplooiing.

Meer info over OC Broeder Ebergiste