;

Reactie op berichtgeving dat donorbloed van ooit zwangere vrouwen ‘gevaarlijk is voor mannen’

In de media verschenen enkele berichten over een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum. In de artikels staat te lezen dat ‘Mannen die bloed krijgen van een vrouw die ooit zwanger zou zijn geweest, eerder zouden sterven’. Het zou gaan om 80 op de 1000 mannen die sterven bij het toedienen van bloed niet afkomstig van vrouwen die ooit zwanger waren versus 101 op de 1000 mannen die wel bloed kregen van vrouwen die ooit zwanger waren. Dit is een verschil van 2%. In veel gevallen zou de patiënt zeker overlijden indien hij of zij géén bloedtransfusie zou toegediend krijgen.

Het onderzoek waarop deze uitspraken gebaseerd zijn, is echter niet erg robuust, en wordt ook tegengesproken door andere studies. Het zou dus verstandig zijn dat er verder – meer robuust-onderzoek gebeurt om na te gaan of bloed van vrouwen die ooit zwanger geweest zijn effectief mannen in gevaar brengt. Dit huidig onderzoek bewijst dat niet, vandaar ook dat er geen enkele reden is om moeders te weren als bloeddonor of dat bloed van ooit zwangere vrouwen niet gebruikt zou mogen worden voor mannen.

Wij roepen alle dames, of zij nu ooit zwanger zijn geweest of niet, op om zeker verder actief te blijven als bloeddonor. Immers, de kans dat patiënten schade lijden omdat zij niet tijdig een bloedtransfusie toegediend kregen, is wel reëel. Het op peil houden van de bloedvoorraad is met andere woorden zeer belangrijk.