;

Programma opgestart om Zuid-Afrika te helpen in de strijd tegen coronavirus

Vorige week maakten we 300.000 euro vrij uit ons noodhulpfonds om de verdere verspreiding van het coronavirus in Afrika tegen te gaan. Doordat dit bedrag zo snel vrijgemaakt kon worden, slagen we erin om nu al hulp te bieden in Zuid-Afrika. Concreet betekent dit dat er een heel programma opgestart is dat het land moet helpen bij de strijd tegen het coronavirus.

Alhoewel er tot nog toe relatief weinig besmettingen vastgesteld werden op het Afrikaanse continent, zijn er weinig redenen tot euforie. De kans is immers heel groot dat het om een onderrapportering van het effectieve aantal besmettingen gaat, omwille van een gebrek aan beschikbare tests. Het virus is op dit moment aanwezig in bijna elk land van het continent en het zal het zich zonder twijfel snel verder verspreiden. We weten dat, zonder social distancing campagnes, tussen de 30 en de 80% van een bevolking geïnfecteerd zal worden. Hiervan zal ongeveer 4% ernstig ziek worden en daarvan zal één derde intensieve zorgen nodig hebben. Voor arme landen - en hun gezondheidszorg, vandaag niet eens opgewassen tegen infectieziekten zoals diarree, malaria, en hiv - is dat een absolute catastrofe.

Door onmiddellijk 300.000 euro vrij te maken uit ons noodhulpfonds, konden we al starten met verschillende activiteiten in Zuid-Afrika. Bedoeling is om volgende week ook in Mozambique en Tanzania aan de slag te gaan. Heel concreet worden volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Bewustwording creëren over het virus en het belang van het respecteren van de maatregelen door posters en folders uit te delen;
  • Bewustwording creëren door tijdens het uitdelen van bv. sociale beurzen informatie te verspreiden. Tijdens die distributies wordt ook fel gewaakt over het naleven van de social distance maatregel.
  • Er wordt zeep aangekocht en uitgedeeld, vooral in dichtbevolkte zones zoals townships;
  • Vrijwilligers worden opgeleid zodat ze de verschillende preventiemaatregelen (handen wassen, social distance bewaren, …) kunnen uitdragen in de verschillende provincies. Want niet in elke provincie zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die de bewustwording over het coronavirus kunnen verspreiden.

Het is misschien te laat om een groot aantal sterftegevallen te vermijden, het is nog niet te laat om een echte catastrofe af te wenden. Dat voorkomen is ook in het belang van de rijkere landen: zonder adequate afremming van het virus in Afrika, kan het binnen enkele maanden vandaaruit terug overslaan op deze landen.

Om te kunnen blijven vechten tegen de verspreiding van het virus in Afrika vragen we de Vlaming vandaag om financiële steun. Dankzij het internationale netwerk waar Rode Kruis-Vlaanderen deel van uitmaakt, geraakt de financiële steun zeer snel en efficiënt tot bij de meest kwetsbaren die die hulp nú nodig hebben.            

Help ons helpen