;

Primeur: wetenschappelijk onderzoek over 'de leek als eerstehulpverlener' gebundeld

Impact op gezondheidszorg wereldwijd vergroten

Vandaag richt het Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) van onze organisatie een uniek platform op – het eerste ter wereld – dat wetenschappelijke literatuuroverzichten over eerstehulpinterventies van over de hele wereld verzamelt en zo breed mogelijk verspreidt. Bij al het verzamelde wetenschappelijk bewijsmateriaal staat de leek niet enkel als ‘consument’ maar ook als eerstehulpverlener centraal – nooit eerder werd de focus zo expliciet op deze rol gelegd. Onze organisatie richt daarom Cochrane First Aid (CFA) op in samenwerking met Cochrane, een internationaal netwerk van onafhankelijke onderzoekers. Zij focussen op zorgverlening en verzamelen het best beschikbare wetenschappelijk bewijs om beslissingen op vlak van gezondheidszorg te optimaliseren.

Wereldwijde impact op eerstehulpverlening door leken

Eerste hulp door leken is het twaalfde thema waarover een Cochrane field wordt opgericht. Cochrane Fields focussen niet op slechts één aandoening of specifiek onderwerp zoals andere groepen binnen Cochrane, maar op bredere thema’s binnen de gezondheidszorg zoals bepaalde zorgomgevingen (eerstelijnsgezondheidszorg), gebruikers (kinderen, ouderen) of zorgverleners (verplegers). Cochrane First Aid combineert zowel een unieke zorgomgeving (eerste hulp) als unieke zorgverlener (de leek) die voorheen niet in Cochrane werden vertegenwoordigd.

Door de jarenlange ervaring en door zijn rol als pionier op vlak van wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen over eerste hulp, is onze organisatie de meest geschikte partner om dit nieuwe Cochrane field te leiden. We namen dan ook zelf het initiatief om dit field op te richten.

Dit platform zal wereldwijd grote impact hebben op de eerstehulpverlening die door leken uitgevoerd wordt. Dat kan door bestaande onderzoeken te bundelen en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Niet alleen hulpverleners en professionals krijgen immers toegang tot de info. Ook de leek als hulpverlener zelf zal door het toegankelijk én behapbaar maken van deze informatie aan de slag kunnen met de wereldwijd verzamelde kennis. Wij integreren vanzelfsprekend al deze informatie in zijn evidence-based eerstehulprichtlijnen en handboeken.

Toegankelijk én compleet

Het opzet is tweeledig. Enerzijds gaan we na voor welke eerstehulpgerelateerde onderwerpen er nog overzichten van wetenschappelijk onderzoek ontbreken. We bekijken dus wat er nog ontbreekt op vlak van verzameld wetenschappelijk onderzoek over het uitvoeren van eerste hulp door leken, signaleren dit en zorgen dat dit onderzoek verder wordt aangevuld. CEBaP kan dit onderzoeksmateriaal zelf verzamelen, maar dit kan ook worden opgenomen door Cochrane zelf. Anderzijds proberen we bestaand wetenschappelijke onderzoek over ‘eerste hulp uitgevoerd door leken’ te verspreiden naar een zo breed mogelijk publiek. Dat doen we via de website http://firstaid.cochrane.org, via Twitter (@Cochrane_FA), via Facebook (@CochraneFirstAid) en via wekelijkse ‘blogshots’ waarmee we informatie geven over onderzoeken op een heel toegankelijke manier

Emmy De Buck

Manager van CEBaP en voorzitster van het nieuwe Cochrane Fird Aid platform

Met dit nieuwe platform zorgen we er samen met CEBaP voor dat wetenschappelijk onderzoek over eerstehulpverlening door leken zo compleet mogelijk wordt. Zo zullen in de toekomst nog meer mensen anderen kunnen helpen met de meest effectieve eerste hulpinterventies.