;

Pre-opvang WTCIII site B evolueert naar tijdelijke flexibele bufferopvang

Op 1 oktober opende het Rode Kruis op vraag van de regering de pre-opvang WTCIII site B in verschillende fases, goed voor de tijdelijke opvang van extra 500 asielzoekers. Wat het totaal aantal plaatsen voor de pre-opvang van asielzoekers op 1.000 bracht. Door de verminderde bezetting de afgelopen dagen is in samenspraak met de overheid beslist om site B van pre-opvang te hervormen tot tijdelijke flexibele bufferopvang. Dit wordt tegen maandag 19 oktober gerealiseerd. Site A blijft in de huidige hoedanigheid als pre-opvang dienen. Indien de capaciteit van de pre-opvang van site A door een abnormaal hoge toevloed van asielzoekers niet zou volstaan, dan wordt een deel van de bufferopvang van site B opnieuw omgezet in pre-opvang.

Als helper van de overheid blijft het Rode Kruis proactief meedenken om de verhoogde toestroom van asielzoekers optimaal te ondersteunen. Daarbij gaat er ook steeds aandacht naar het efficiënt inzetten van publieke middelen. Het Rode Kruis formuleerde daarom een voorstel om de niet-benutte capaciteit van de pre-opvang om te vormen tot een flexibele en tijdelijke bufferopvang. Dit idee werd positief onthaald en aanvaard door het kabinet van staatssecretaris Francken en nadien bekrachtigd door de ministerraad.

Vanaf maandag 19 oktober gaan de vier bewonersverdiepingen van site B één voor één als bufferopvang open. Op deze plek worden vanaf maandag asielzoekers opgevangen waarvan de asielprocedure opgestart is, in afwachting van een doorstroming naar een opvangcentrum, noodopvangcentrum of noodopvangkamp. Dit betreft een kort verblijf dat maximum enkele dagen duurt.

Tegen eind volgende week kunnen 250 personen terecht in deze flexibele bufferopvang. Dan zal de situatie opnieuw herbekeken worden. 

Aan de personeelsbezetting en de praktische inrichting van beide opvangplekken wijzigt niets.