Resultaten DAWn-plasmastudie: convalescent plasma

De resultaten van de nationale DAWn-plasmastudie zijn bekend. 21 Belgische centra namen deel aan deze studie of hielpen mee om het plasma te onderzoeken. De onderzoeksvraag die gesteld werd: kan plasma - gedoneerd door herstelde COVID-19-patiënten - helpen om nieuwe patiënten sneller te laten genezen? Het verhoopte positieve effect werd niet gevonden: patiënten behandeld met convalescent plasma hadden evenveel nood aan mechanische beademing en gelijkaardige mortaliteitscijfers. De resultaten werden onlangs gepubliceerd door UZ Leuven.


Grote plasmastudie


Deze plasmastudie is een van de studies van het DAWn-consortium (Donated Antibodies Working agaiNst COVID-19). Tussen mei 2020 en januari 2021 namen er bijna 500 gehospitaliseerde COVID-19-patiënten deel aan de studie. Daarvan kreeg twee derde de behandeling met convalescent plasma (oftewel: plasma gedoneerd door genezen patiënten met hoge concentraties antistoffen tegen het coronavirus). De overige patiënten dienden als controlegroep: zij kregen geen plasma toegediend. Het is de eerste internationale studie die zo’n grote hoeveelheid plasma met zoveel antistoffen gebruikt heeft.


Volgens Prof. dr. Geert Meyfroidt, nationaal coördinator van de plasmastudie: werd er gehoopt dat de nood aan intensieve beademing en het aantal overlijdens bij COVID-19-patiënten zouden afnemen dankzij de toediening van plasma met antistoffen, en dat in een vroege fase van hun hospitalisatie. In het verleden had convalescent plasma een veelbelovend effect had bij een aantal infecties, dus was dat zeker een relevante onderzoeksvraag. De studie toont  aan dat zelfs een grote hoeveelheid plasma, met veel antistoffen, niet in staat is om de natuurlijke afweerreactie te beïnvloeden en de uitkomst voor patiënten te verbeteren.”

Convalescent plasma is veilig


“Convalescent plasma toedienen is wel veilig, want we zagen geen zware nevenwerkingen. Ook al zijn deze negatieve resultaten teleurstellend in de zoektocht naar een goede behandeling van COVID-19, vanuit wetenschappelijk standpunt blijft het belangrijk dat we deze studie gecontroleerd en op grote schaal konden uitvoeren. We hebben nu een duidelijk antwoord op de onderzoeksvraag en kunnen in toekomstig onderzoek focussen op andere therapieën”, zegt professor Meyfroidt.

Een nationale samenwerking


De studie startte binnen de twee maanden na de start van de pandemie, in de lente van 2020.

De studie werd financieel ondersteund door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat ons enorm geholpen heeft tijdens het hele verloop.”

"We zijn erg dankbaar voor de samenwerking met de bloedinstellingen, Rode Kruis Vlaanderen en Croix Rouge, die een gigantische inspanning hebben geleverd om het plasma te verzamelen. "

Prof. Dr. Geert Meyfroidt

Nationaal coördinator van de plasmastudie