Percentage Belgen met antistoffen tegen coronavirus bereikt plateau en blijft onder 5%

Sinds 30 maart bezorgen we tweewekelijks reststalen van bloeddonaties aan Sciensano. Zij onderzoeken of bloeddonoren antistoffen hebben tegen het virus om in te schatten in welke mate er groepsimmuniteit opgebouwd wordt tijdens het verloop van de epidemie bij de Belgische gezonde bevolking. Uit analyse van de eerste vier staalreeksen blijkt dat midden mei slechts 4,7% antistoffen tegen het coronavirus had en dat dit aantal dus niet meer is gestegen sinds de metingen midden april. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze plateaufase zich verderzet en wat de reden hiervoor is.

Sinds de start van de medewerking aan het bevolkingsonderzoek, leveren we stalen, afkomstig van bloeddonoren, aan Sciensano. Stalen uit Brussel en Wallonië worden geleverd door le Service du Sang van Croix-Rouge. Uit de eerste analyse van 3.284 stalen blijkt dat slechts 4,7% van de Belgen antistoffen heeft tegen het coronavirus en dat dit sinds midden april niet meer toeneemt.

Plateaufase

Dat amper 5% van de bevolking antistoffen heeft, betekent dat de verhoopte groepsimmuniteit nog lang niet bereikt is. Dit ligt in lijn met gelijkaardig onderzoek uit het buitenland. Het percentage ligt  lager dan recent onderzoek bij gezondheidswerkers uit Belgische ziekenhuizen. Het is afwachten of deze trend zich voortzet en verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de reden hiervoor is

An Muylaert

Directeur diagnostiek Rode Kruis-Vlaanderen

We blijven op regelmatige basis bloedstalen aanleveren voor onderzoek zodat de evolutie op lange termijn weergegeven kan worden en we een idee krijgen van de dynamiek van de epidemie.

Antistoffen zijn na ongeveer twee weken meetbaar in het bloed. De resultaten van midden mei geven dus een beeld van besmettingen die begin mei of vroeger hebben plaatsgevonden.

95%‑betrouwbaarheidsinterval (95% BI) berekend met de binomiale Clopper-Pearson methode. Noot: omwille van de beschikbaarheid van een test waarvoor betere testeigenschappen (sensitiviteit en specificiteit) beschreven werden, werden de stalen van eind maart en midden april opnieuw getest en wijken de resultaten lichtjes af van een eerdere publicatie.

Bron: Sciensano

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.