;

Patiënten met hoog ijzergehalte kunnen voortaan bloed doneren

Erfelijke hemochromatose is een ziekte waarbij het lichaam teveel ijzer uit de voeding opneemt. Onder bepaalde voorwaarden mogen deze patiënten vanaf 22 mei nu ook bloed  geven.

Dit zou het Rode Kruis naar schatting zo’n 6.000 extra bloedzakjes per jaar kunnen opleveren. - Minister van volksgezondheid Maggie De Block.

Geen uitsluiting meer 

Momenteel ondergaan ongeveer 1.500 hemochromatopatiënten regelmatig ‘therapeutische’ aderlatingen omdat ze lijden aan hemochromatose. Door die aderlatingen wordt het ijzergehalte in hun organen en bloed genormaliseerd.

“Het bloed dat door die aderlatingen werd afgenomen moest in het verleden worden vernietigd. Jaarlijks enkele duizenden zakjes.” licht Minister De Block toe. Patiënten met hemochromatose waren tot hiertoe uitgesloten van bloeddonatie, omdat mensen met een dergelijke bloeddonatie geen bloed mochten geven. Daar komt nu verandering in. Hemochromatosepatiënten kunnen voortaan kiezen of ze aderlatingen als onderdeel van hun behandeling laten uitvoeren in een ziekenhuis, of dat ze bloed doneren bij Rode Kruis-Vlaanderen. Op die manier blijft ook de vrijwilligheid van de donatie - wat een wettelijke verplichting is - gegarandeerd.

Geen verhoogd veiligheidsrisico

Met deze nieuwe maatregel komt de veiligheid van het bloed niet in het gedrang: “Er bestaat geen wetenschappelijke evidentie om aan te nemen dat dit bloed een verhoogd veiligheidsrisico met zich meebrengt.” vertelt Minister De Block. Uit een systematisch onderzoek van het Centrum voor Evidence-Based Practive bleek afkomstig van hemochromatosepatiënten met een genormaliseerd ijzergehalte veilig is. In andere landen zoals Frankrijk, Noorwegen, UK, Ierland, USA, Australië, Zweden (Uppsala), Zuid-Afrika, Oostenrijk, Tsjechië, Israël, Italië, Duitsland, Malta, Zwitserland, Finland, Canada, Nederland) geven hemochromatosepatiënten al bloed, zonder dat dit met een verhoogd risico gepaard gaat.

"6.000 zakjes per jaar maakt geen enorm verschil, maar we zijn wel voortdurend op zoek naar nieuwe donoren. En hier gaat het om mensen die sowieso regelmatig bloed afstaan. We zijn tevreden dat hun bloed nu nuttig gebruikt wordt voor patiënten die het nodig hebben.” - Gedelegeerd bestuurder Philippe Vandekerckhove

Alle info over hemochromatose en bloed geven vind je hier.
Op www.rodekruis.be/donorzelftest vind je een algemene test om te kijken of je in aanmerking komt om te doneren.