;

Overheid beslist om helft preopvang WTCIII te sluiten

Op vraag van de federale regering sluiten we de verdiepingen van de zogenaamde site B van de preopvang in het WTC III gebouw in Brussel. De A-site waar al sinds 7 september van vorig jaar asielzoekers opgevangen worden, blijft wel open.

De laatste dagen verbleven er in site A tussen de 60 en de 100 mensen, in site B was dat ongeveer 50. In totaal is er echter plaats voor 1120 mensen in WTC III. De mensen die momenteel nog in site B verblijven worden overgeplaatst naar site A. De opvang voor deze asielzoekers blijft met andere woorden gegarandeerd.