;

Oproep: donoren met negatieve bloedgroep gezocht

Ook deze zomermaanden staat onze bloedvoorraad onder druk. Het warme weer van de afgelopen dagen zit daar natuurlijk voor iets tussen, net als het feit dat heel wat trouwe donoren momenteel op vakantie zijn. Vooral de bloedvoorraad van negatieve bloedgroepen heeft het moeilijk op dit moment. Bij AB- en B- is zelfs sprake van een kritieke voorraad.

Bloed voor de plaatjes

De daling van de opkomsten van bloeddonoren heeft ook effect op de voorraad bloedplaatjes. Uit het afgenomen bloed van onze donoren halen we namelijk ook bloedplaatjes. De vraag vanuit de ziekenhuizen naar bloedplaatjes stijgt: in het 2de kwartaal van 2016 was er een stijging met 8 % tov dezelfde periode vorig jaar. Dat is meteen ook één van de redenen waarom we begin juli overgeschakeld zijn naar grotere bloedzakken omdat we zo uit alle bloedgiften die ‘kostbare’ plaatjes kunnen filteren.

‘Kostbaar’ want niet lang houdbaar

Bloedplaatjes kunnen we maar 5 dagen bewaren. Vandaar dat er een constante instroom nodig is van ‘vers bloed’. Een transfusie met bloedplaatjes redt het leven van heel wat mensen. Bijvoorbeeld patiënten met leukemie of kankerpatiënten die chemotherapie krijgen. Door de chemotherapie kan het bloedplaatjesniveau zo laag zakken dat de patiënt spontane bloedingen krijgt. Bloedplaatjes toedienen is dan levensnoodzakelijk.

Oproep

Vandaar deze oproep aan donoren met een negatieve bloedgroep om de komende dagen en weken bloed te komen geven. Ook bloedplaatjesdonoren zijn meer dan welkom. Let wel: plaatjes kan je enkel geven in één van onze vaste centra en daar maak je best ook een afspraak voor. Bloed geven kan ook op de mobiele inzamelingen bij jou in de buurt.  Via de ‘donorzelftest’ kan je nagaan of je ook effectief bloed mag geven.