;

Opgepast met berenklauw!

Afgelopen dagen verscheen de berenklauw een aantal keer in het nieuws en elk jaar gebeuren er wel ongevallen met deze plant. Maar waarom is deze plant nu zo gevaarlijk? En wat moet je doen als je ermee in contact komt?

2 soorten berenklauw

In België komen twee soorten berenklauwen voor, de reuzenberenklauw en de gewone of inlands berenklauw. De reuzenberenklauw kan tot 5  meter hoog worden en heeft tussen juli en september grote, witte bloemschermen met een diameter tot wel 50cm. De bladeren van deze plant zijn behaard en de stengel is roodgevlekt. De gewone berenklauw daarentegen wordt 'slechts' twee meter hoog en heeft geen rode vlekken op de stengel.

Het sap van beide soorten bevat een bijtende stof die, in combinatie met de ultraviolette stralen, reageert als een zuur en ernstige brandwonden op de huid veroorzaakt.  Bij regenweer is er minder sprake van irritatie.

In eerste instantie krijg je last van rode, jeukende vlekken die later overgaan in een ontsteking met zwelling en blaarvorming tot gevolg. Dit ziet er uit als een echte brandwonde en geneest pas na een tweetal weken. Het sap kan zelfs door kledij heen schade aanrichten én is giftig als je het inslikt. 

Opgelet!

Het is dan ook belangrijk dat je de plant niet aanraakt. Waarschuw ook je kinderen voor het gevaar van de berenklauw en laat hen zeker geen blaaspijpjes maken uit de holle stengel van de plant. 

Dit doe je na contact met de berenklauw

  • Spoel onmiddellijk overvloedig met koud water.
  • Probeer na aanraking de zon gedurende 1 week te vermijden.
  • Raadpleeg een arts als er huidletsels te zien zijn.

Het sap van de berenklauw ingeslikt? Bel dan zo snel mogelijk het Antigifcentrum via het nummer 070 245 245!