;

Opening tijdelijk ‘pop-up’ noodopvangcentrum in Bekkevoort

Van 6 januari tot 13 februari 2020 openen we een tijdelijk noodopvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Bekkevoort. We maken hiervoor gebruik van jeugdverblijf Zozimus. De opening komt er op vraag van de federale overheid naar aanleiding van het tekort aan opvangplaatsen in ons land.

In het tijdelijke noodopvangcentrum in Bekkevoort kunnen vanaf 6 januari 112 mensen terecht. De bedoeling is om in dit noodopvangcentrum vooral families op te vangen. Een 10-tal medewerkers van onze organisatie zal het noodopvangcentrum runnen. 

De burgemeester van Bekkevoort, Hans Vandenberg, werd afgelopen woensdagavond, 18 december 2019, ingelicht over de komst van een zeer tijdelijk noodopvangcentrum naar zijn gemeente. 

Ik ben verrast door de laattijdige melding maar niettemin zullen we onze humanitaire verplichtingen nakomen.

Hans Vandenberg

Burgemeester Bekkevoort

Communicatie naar omwonenden

De omwonenden worden per brief geïnformeerd over de komst van het noodopvangcentrum in Zozimus, langs de Witteweg. De andere inwoners van de gemeente worden via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente (website, facebook, twitter, pers) op de hoogte gesteld. Mensen kunnen met hun vragen terecht bij de gemeente op het nummer 013 460 560 en dit tijdens de gebruikelijke openingsuren.

We begrijpen dat de opening van een opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming impact heeft op de nabije omgeving. Daarom besteden we in elke fase aandacht aan een transparante communicatie met inwoners en lokale overheden zodat het samenleven in de beste verstandhouding mogelijk is.

Tijdelijke medewerkers gezocht

Om de werking van dit noodopvangcentrum in goede banen te begeleiden zijn we nog op zoek naar 6 tijdelijke begeleiders.

Je staat, samen met ervaren collega’s uit het opvangcentrum van Leopoldsburg, mee in voor de praktische organisatie van dit opvanginitiatief, je bent aanspreekpunt voor praktische vragen van bewoners, je organiseert activiteiten voor de bewoners (o.a. sport en spel, kookactiviteiten, educatieve activiteiten, …) en je staat mee in voor een goede informatiedoorstroming bij de bewoners.

Solliciteer hier als begeleider