;

Onzichtbare wonden helen in Nepal

Na de aardbevingen in Nepal werd meteen duidelijk hoe groot het leed was. De natuurramp kostte aan duizenden mensen het leven, tienduizenden huizen werden van de kaart geveegd, meer dan 20.000 mensen werden gewond. Minder zichtbaar is het emotionele trauma dat nog steeds heerst in Nepal.

Psychologische hulp door vrijwilligers

Gita Aryal is één van de vele vrijwilligers die een psychologische eerste hulpopleiding kreeg van het Nepalese Rode Kruis om ter plekke mensen te kunnen opvangen. Ze verloor zelf haar dochtertje van 8 maanden tijdens de aardbeving en wil nu anderen helpen: “Mijn vrijwilligerswerk bij het Nepalese Rode Kruis helpt me mijn eigen problemen vergeten. Ik wil andere ouders bijstaan die hetzelfde meegemaakt hebben. De opleiding bezorgde me het nodige zelfvertrouwen en kracht om aan een positieve toekomst te werken. Ik heb opnieuw hoop dat alles goed komt.”

Het Nepalese Rode Kruis zette kort na de aardbevingen een plan op om psychologische hulp te bieden aan de slachtoffers. Er werd gekozen om te werken met mensen uit getroffen gebieden die opgeleid werden tot vrijwilliger. Door ervaringen en emoties uit te wisselen, groepsactiviteiten of rolspellen te organiseren krijgt de vrijwilliger zelf ook de kans om het trauma te verwerken.

Naast de opleidingen voor vrijwilligers focust het Nepalese Rode Kruis zich samen met het IFRC op trainingssessies in scholen. 20 leerkrachten per getroffen gebied krijgen er een opleiding om specifieke activiteiten voor kinderen op te zetten zodat ook zij kunnen praten over hun angsten. In totaal kan het Nepalese Rode Kruis rekenen op 150 vrijwilligers die psychologische eerste hulp bieden.