;

Noodopvangcentrum voor 120 bewoners in Beveren

Fedasil is dringend op zoek naar nieuwe opvangplaatsen voor verzoekers om internationale bescherming – de nieuwe term voor asielzoekers. Daarom hebben wij de opdracht gekregen om - na het noodopvangcentrum in Mechelen (180 plaatsen) en Leopoldsburg (500 plaatsen) - ook in Beveren een nieuw noodopvangcentrum te openen, goed voor 120 plaatsen. 

Tijdelijke thuis in voormalige gebouwen belastingsdienst

De Regie der Gebouwen stelt hiervoor het voormalige gebouw van de belastingsdienst aan het Stationsplein in Beveren ter beschikking. Verbouwingen moeten ervoor zorgen dat 120 bewoners er hun tijdelijke thuis van kunnen maken, door onder andere sanitaire ruimten te installeren en gemeenschappelijke ruimtes te creëren. De opstartdatum van het centrum is afhankelijk van de vordering van de werken en staat nog niet vast. Net zoals bij de opstart van onze vorige noodopvangcentra worden heel binnenkort vacatures opgesteld om nieuwe, tijdelijke medewerkers aan te trekken. 

De bewoners in het opvangcentrum zijn mensen die een verzoek om internationale bescherming indienden en naar het noodopvangcentrum in Beveren zijn verwezen. Ze verblijven in het centrum zolang hun asielprocedure in behandeling is. Ze komen er even op adem, na een leven in conflictsituaties en soms schrijnende omstandigheden. De belangrijkste herkomstlanden op dit moment zijn: Syrië, Afghanistan, Palestina, Eritrea, Somalië, Turkije, Iran, Irak, El Salvador en Guinee.

Het noodopvangcentrum is een open centrum wat betekent dat bewoners vrij in en uit kunnen tussen 6u en 24u. Van middernacht tot 6 uur 's ochtends is het centrum gesloten en dienen de bewoners aanwezig te zijn. Ze moeten ook een huishoudelijk reglement ondertekenen dat de regels van het samenleven in het centrum, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt. De bewoners worden van dichtbij opgevolgd door onze begeleiders. 

Bed, bad, brood en begeleiding

“De bewoners worden in het centrum onthaald volgens de principes van Bed, Bad, Brood en Begeleiding”, zegt Hilde Van Gastel, verantwoordelijke voor onze opvangcentra. “Die begeleiding bevat onder andere ondersteuning bij de te volgen procedures, psychosociale en/of medische begeleiding en ondersteuning voor scholing en onderwijs bij zowel kinderen als volwassenen.”

Onze organisatie en de gemeente Beveren pleegden reeds een eerste overleg om de samenwerking en de opstart van het centrum zo vlot mogelijk te laten verlopen.