;

Nieuwe gemeenschapsvoorzitter Laurette Steenssens focust op steun aan vrijwilligerschap

Nieuwe gemeenschapsvoorzitter Laurette Steenssens focust op steun aan vrijwilligerschap

We verwelkomen graag onze nieuwe gemeenschapsvoorzitter, Dr. Laurette Steenssens. Zij zal de volgende 4 jaar de belangen van onze organisatie behartigen op nationaal en internationaal niveau. Ze begon haar carrière bij Rode Kruis-Vlaanderen als arts bij de Dienst voor het Bloed, gevolgd door een engagement als vrijwilliger. Haar focus ligt op het nieuwe strategisch plan van de organisatie, steun aan het vrijwilligerschap en respectvolle omgang in en buiten de organisatie.

Met bijna 14.000 vrijwilligers zijn we de grootste vrijwilligersorganisatie van Vlaanderen. Zonder vrijwilligers, geen Rode Kruis. Het is dankzij hun belangeloze inzet dat onze organisatie jaar na jaar overal kan blijven helpen. Zo’n grote organisatie vraagt natuurlijk deugdelijk bestuur en ook hiervoor wordt beroep gedaan op het engagement van vrijwilligers. Zelfs in die mate dat onze gemeenschapsvoorzitter een vrijwilliger is. Iemand die de organisatie van binnen en van buiten kent, weet wat de doelstellingen zijn en ieders belangen kan behartigen.

Ook voor Laurette kent onze organisatie geen geheimen meer. Na haar tewerkstelling als klinisch bioloog bleef ze - naast haar opdracht als medisch directeur van UZ Brussel - bij onze organisatie als vrijwilliger. De voorbije vier jaar was ze al ondervoorzitter en rechterhand van uittredend voorzitter Philippe Lambrecht. De Gemeenschapsraad was unaniem over haar aanstelling en heeft er alle vertrouwen in dat ze de organisatie verder zal doen groeien.

“Ik ben blij de fakkel te kunnen overnemen van Philippe die sterk inzette op de implementatie van Strategie 2020 waarin Iedereen helpt centraal stond. Een opdracht die hij met glans uitvoerde. Ik wil hem graag bedanken voor zijn jarenlange inzet en zal alles uit de kast halen om onze organisatie op dezelfde krachtdadige manier te vertegenwoordigen”, aldus Laurette Steenssens.

Laurette wordt bijgestaan door Hans Verstraete (Algemeen Directeur KBC Verzekeringen) en Filip Weyers (CEO Armonea België) als ondervoorzitters.