;

Dag van de diversiteit in het Jeugdwerk - Jeugd Rode Kruis, inclusief en divers

De Vlaamse jeugdwerksector zet stevig in op diversiteit. Het ‘Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk’ bundelt alle initiatieven die de sector en de overheid nemen om de diversiteit in en van het jeugdwerk te verhogen. Uit een rondvraag van Jeugd Rode Kruis bij haar vrijwilligers blijkt dat diversiteit een wezenlijk onderdeel uitmaakt van haar werking, maar dat er ook nog heel wat mogelijkheden voor samenwerking zijn met andere organisaties.

Open jeugdbeweging

Jeugd Rode Kruis is met 750 vrijwilligers het kleine broertje binnen de jeugdbewegingen. “We hebben niet de ambitie om de grootste te worden, wel om de meest inclusieve te zijn,” zegt woordvoerder An Luyten. “De cijfers uit ons onderzoek tonen aan dat ruim driekwart van onze vrijwilligers ervaring heeft met specifieke doelgroepen. De grootste groep die we bereiken zijn kinderen uit andere culturen (48,6%), kinderen uit een kansarme omgeving (41,7%) en kinderen met een verstandelijke beperking (27,8%)”.

Door geen lidgeld te vragen en door niet te werken met een uniform voor de kinderen, neemt Jeugd Rode Kruis alvast een belangrijke financiële drempel weg. De activiteiten van de jeugdbeweging zijn bovendien volledig gratis.

Op zoek naar samenwerkingen

De voornaamste reden waarom sommige lokale groepen niet met specifieke doelgroepen werken, is omdat ze er niet of niet voldoende mee vertrouwd zijn of er niet mee in contact komen. Jeugd Rode Kruis pleit dan ook voor bijkomende vormingen en voor structurele samenwerkingen.

“Ongeveer een derde (31,8%) van onze jeugdkernen werkt samen met het OCMW van hun gemeente of met lokale organisaties die rond armoede werken. Ze gaan doelbewust op zoek naar samenwerkingen waarin beide partijen elkaar kunnen versterken.”

Dat 66,7% van de bevraagden aangeeft dat extra ondersteuning van dergelijke partners welkom zou zijn, toont aan dat de verschillende spelers in het veld nog veel voor elkaar kunnen beteken om samen tot een succesvolle en diverse jeugdwerking te komen.

Diversiteitsspel

Jeugd Rode Kruis heeft vanuit haar expertise rond het onderwerp een spel uitgewerkt om diversiteit bespreekbaar te maken. Hiermee willen ze zelf alvast het goede voorbeeld geven en hun kennis en ervaringen delen met andere organisaties die meer op diversiteit willen inzetten. “We hebben dit spel begin 2018 gelanceerd naar aanleiding van onze bevraging,” licht Luyten toe. “Voor de vrijwilligers is het een heel waardevolle tool om te bepalen waar ze staan op het vlak van diversiteit en waar ze op termijn heen willen op dit vlak.”

Positieve feedback 

Van ouders van leden krijgen we dan ook vaak positieve feedback. “Mijn zoon heeft een mentale beperking, maar dat weerhield Jeugd Rode Kruis er niet van om de deur wagenwijd open te zetten. Nu bloeit hij helemaal open. Hij volgde al een cursus en zijn zelfvertrouwen schiet de hoogte in,” vertelt mama Cindy Geets.

Ik wil meer weten over Jeugd Rode Kruis