Israël en de bezette gebieden: terughoudendheid en de-escalatie dringend nodig gezien de vreselijke prijs die burgers betalen

De recente raketten in Israël en bombardementen in Gaza vertegenwoordigen een gevaarlijke escalatie van de spanningen en het geweld die de afgelopen dagen in Jeruzalem heersten. Deze geweldscyclus kan zware gevolgen hebben voor de burgerbevolking in Israël en de bezette gebieden, evenals in de regio.

Samen met het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) roepen we dringend op tot terughoudendheid en de-escalatie. Elke minuut dat deze cyclus van geweld voortduurt, vormt een gevaar voor mensen hun levens, huizen en noodzakelijke diensten en infrastructuur, zoals ziekenhuizen en scholen.

(bron afbeelding: Val_Yankin / Shutterstock.com)

Respect voor het internationaal humanitair recht Het Rode Kruis herinnert alle conflictpartijen eraan dat de basisprincipes van het internationaal humanitair recht (IHR) moeten worden gerespecteerd. Deze regels hebben als doel de humanitaire gevolgen van een conflict zoveel mogelijk te beperken:

 • Zo moet er een onderscheid gemaakt moet worden tussen militaire doelwitten enerzijds en burgers en burgerobjecten (zoals huizen, scholen, ziekenhuizen, waterinstallaties, …) anderzijds. Aanvallen mogen namelijk alleen gericht worden tot militaire doelwitten. Directe aanvallen ten aanzien van burgers en burgerobjecten en willekeurige aanvallen zijn verboden.
 • Volgens het principe van proportionaliteit mag er niet effectief tot de aanval worden overgegaan indien het verwachte risico voor burgerslachtoffers en/of schade aan burgerlijke goederen buiten verhouding staat tot het concrete verwachte militaire voordeel dat de aanval zou opleveren.
 • Conflictpartijen moeten alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om burgerslachtoffers en schade aan civiele infrastructuren te voorkomen.

Gewapende vijandelijkheden in dichtbevolkte gebieden leiden in alle waarschijnlijkheid tot een ondraaglijk hoge menselijke kost indien deze IHR-principes niet worden gerespecteerd.

Rode Kruis biedt hulp ter plaatse

Het is van cruciaal belang dat mensen toegang hebben tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Het Internationale Rode Kruiscomité roept op tot snelle, veilige en ongehinderde doorgang van ambulances en personeel en vrijwilligers van de lokale nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen om hun levensreddende activiteiten uit te voeren.

Het Internationale Rode Kruiscomité is sinds 1967 aanwezig in Israël en de bezette gebieden en ondersteunt het werk van de Palestijnse Halve Maan (PRCS) en Magen David Adom vereniging (MDA). De organisatie treedt in contact en dialoog met alle conflictpartijen, promoot de naleving van het IHR en probeert de impact van geweld, conflict en bezetting op burgers te verzachten a.d.h.v. beschermingsac-tiviteiten en hulpprogramma's. Daarnaast bezoekt het ICRC gedetineerden in Israëlische en Palestijnse detentiecentra en ondersteunt het onderhouden van familiebanden via het Family Visit Programma.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.