;

Gevechten Irak: tot 1 miljoen mensen op de vlucht

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) is ervan overtuigd dat zo'n 1 miljoen mensen de komende weken en maanden gedwongen zullen worden om hun huis in Irak te ontvluchten. De gevechten die steeds heviger worden in verschillende gebieden, waaronder Mosul, zorgen ervoor dat het ICRC extra fondsen vraagt om nu reeds de voorraad hulpgoederen aan te vullen.

Meer dan 10 miljoen mensen in Irak hebben nu al hulp nodig. Meer dan 3 miljoen mensen zijn hun huis nu al ontvlucht maar verblijven nog steeds in Irak. Indien de gevechten blijven aanhouden zal dit aantal nog dramatisch toenemen.

"De situatie is moeilijk in te schatten, maar we moeten voorbereid zijn op het ergste. Het is mogelijk dat de gevechten nog zullen toenemen, vooral in de buurt van Mosul. Honderduizenden mensen zullen dan noodgedwongen hun huis moeten verlaten en elders onderdak zoeken. We moeten klaar zijn als dat gebeurt," zegt Robert Mardini, regionaal directeur van het ICRC.

Om zich hierop voor te bereiden en de inwoners van Irak te helpen, vraagt het ICRC extra fondsen van 15,6 miljoen euro. Dit geld zal aangewend worden om water, voedsel en medische hulpmiddelen aan te kopen. Het ICRC zal bovendien verder inzetten op het promoten van het respecteren van het internationaal humanitair recht.