;

Internationale Rode Kruis ziet toe op veilige overdracht van stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten in Nagorno-Karabach

Op 29 oktober werden de stoffelijke resten van soldaten die sneuvelden tijdens de recente opflakkering van het conflict in Nagorno-Karabach overgedragen van Azerbeidzjan naar Armenië. Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) faciliteerde de humanitaire operatie als neutrale tussenpersoon.

De overdracht van de lichamen maakte deel uit van een akkoord waarbij ook de overbrenging van twee burgers, die in het kader van het conflict vastgehouden werden, vastgelegd werd. Eind vorige week werd een oudere vrouw via Georgië overgebracht van Azerbeidzjan naar Armenië. Een tweede burger, een oudere man, is voorlopig niet in staat om te reizen.

Het ICRC assisteerde bij de logistieke voorbereidingen en verleende steun aan de partijen bij het uitvoeren van de operatie zodat alles op een veilige manier en in overeenstemming met de humanitaire principes verliep.

 “Zelfs in de dodelijkste conflicten zien we, met onze jarenlange ervaring als neutrale tussenpersoon, hoe gedeelde humanitaire doelstellingen partijen kunnen helpen om een raakvlak te vinden, door de overdracht of terugkeer van gevangenen, de evacuatie van gewonden, grensoverschrijdende humanitaire activiteiten, of de respectvolle overdracht van stoffelijke resten ”, aldus Martin Schüepp, regionaal directeur van ICRC Eurazië in Genève.

Dit soort operaties is enorm belangrijk voor de betrokken families. Zonder de stoffelijke resten van hun dierbaren, is er niet alleen de pijn van het verlies maar ook de pijn van onzekerheid. Het lot en de verblijfplaats van dierbaren niet kennen, is bijzonder zwaar om dragen.

Partijen  betrokken bij een conflict zijn, op basis van het internationaal humanitair recht, ertoe gehouden zich in te spannen om de terugkeer van het stoffelijk overschot van overledenen te vergemakkelijken, op verzoek van de conflictpartij waartoe zij behoren of hun nabestaanden.

Sinds het ICRC actief is geworden in 1992 in de regio van Nagorno-Karabach aangaande het conflict, heeft de humanitaire organisatie de autoriteiten reeds herhaaldelijk bij dergelijke operaties geholpen.