;

30 augustus - Internationale Dag van de Vermisten

Honderdduizenden mensen worden momenteel vermist als gevolg van gewapende conflicten, geweld, natuurrampen of migratie. Overal ter wereld staan we op 30 augustus, Internationale Dag van de Vermisten, even stil bij de pijn die familieleden voelen. Want zij zijn diegene die in het ongewisse blijven, niet wetende of hun dierbaren nog leven. Velen zoeken jarenlang tevergeefs naar antwoorden en zijn hierdoor vaak niet in staat om hun leven te hervatten.

Naast het emotionele trauma zijn er ook nog de praktische gevolgen voor de achtergebleven familie. Hebben zij toegang tot sociale voordelen, kunnen ze hun woning verkopen, kunnen ze hertrouwen; dit allemaal zonder wettelijke erkenning van hun status? En wat als de vermiste persoon de kostwinner was van het gezin? Hoe zal de familie dan een inkomen verwerven?

Wat doet het Rode Kruis?

Voorkomen dat mensen vermist raken:

 • Promoten van de ontwikkeling, aannemen en implementeren van wetten en reglementeringen met
  betrekking tot vermisten en hun families.
 • Gevangenen helpen om contact op te nemen met verwanten en zorgen dat ze toestemming
  krijgen voor familiebezoek.
 • Actief werken langs migratieroutes om uit te leggen hoe je kan voorkomen gescheiden te raken
  van je familie.

Op zoek gaan naar vermisten (Tracing):

 • Mensen helpen om terug in contact te komen met hun familie en dit contact ook te behouden.
 • Herenigen van mensen (in het bijzonder kinderen) met hun families.

Respectvol omgaan met menselijke overblijfselen:

 • De autoriteiten helpen om stappen te ondernemen in het zoeken naar menselijke resten, en deze
  op een waardige manier te identificeren en te bergen.
 • Steunen van nationale forensische systemen om het lot van vermisten op te helderen.

Hoe groot is het probleem? Enkele feiten op een rijtje!

Hoewel het moeilijk is om exacte cijfers te geven (vooral in landen met lopende conflicten) verzamelden we toch enkele statistieken over het aantal vermisten als gevolg van een gewapend conflict of geweld.

Hoe het Rode Kruis wereldwijd het verschil maakte in 2015?

Hoe Rode Kruis-Vlaanderen het verschil maakte in 2015?

In 2015 opende onze dienst Tracing 403 nieuwe opsporingsdossiers (t.o.v. 312 in 2014). We konden 88 dossiers positief afsluiten: de gezochte persoon werd gevonden of het lot van de vermiste achterhaald.

Om de zoektocht naar gezinsleden te vergemakkelijken en de kans op een positief resultaat te verhogen zijn er de Red Cross Tracing Applicatie en Trace The Face (verspreiding foto van vermiste familielid via posters en www.familylinks.icrc.org). In 2015 waren er 21 positieve dossiers via het online opsporingsinstrument Red Cross Tracing Applicatie en 12 gelukte opsporingen via Trace The Face.

We trachten gescheiden familieleden opnieuw bij elkaar te brengen door informatie te bieden over de Belgische wetgeving en procedures over gezinshereniging. In 2015 openden we 747 aanvragen tot gezinshereniging.