;

Internationale dag van de vermisten: ook tijdens corona blijven wij zoeken

30 augustus is 'Internationale dag van de vermisten' en denken we aan alle mensen die vermist zijn door conflict, natuurrampen of migratie. Al 83 jaar helpt het Rode Kruis bij het opsporen van vermiste familieleden. In 2019 openden we 184 nieuwe opsporingsdossiers en werden er 50 succesvol afgerond.

Hoe komt het dat mensen elkaar kwijtraken?

Verschillende oorzaken zorgen ervoor dat mensen op de vlucht elkaar uit het oog verliezen. Een van de voornaamste is het verlies van hun gsm, doordat die afgepakt wordt door de politie of smokkelaars, of omdat ze hem kwijtspelen tijdens hun vlucht. Zo verliezen ze in één keer alle telefoonnummers van broers, zussen, kennissen,…. Daarnaast valt het ook vaak voor dat een deel van de familie achterblijft in afgelegen dorpen waar geen mobiele communicatie mogelijk is.

Wij hebben met ons wereldwijde netwerk toegang tot de meest afgelegen gebieden, ook tot die waar nog geen internet is. Door het ronddelen van Rode Kruisberichten helpen we het contact tussen familieleden te herstellen of te onderhouden. 

Digitalisering door Corona

Waar voorheen het belangrijke eerste contact met zoekenden face to face gebeurde, is dit tijdens de lockdownperiode gedigitaliseerd. We ondervinden belangrijke voordelen aan deze nieuwe manier van werken, maar we hameren op het belang van persoonlijk contact.

De opsporingsgesprekken zijn vaak erg emotioneel geladen en het is van groot belang voor het succes van de opsporing om een vertrouwensband te creëren met diegene die op zoek is naar een familielid. De afwezigheid van lichaamstaal bij digitaal contact is bijvoorbeeld een element dat nadelig kan zijn. Het uitgangspunt is dat de ‘cliënt’ centraal staat. Het is maar wanneer de cliënt vertrouwen heeft dat we met hem of haar kunnen nagaan wie er vermist is, wanneer en waar het laatste contact was en welke info er beschikbaar is over locaties en personen die de opsporing kunnen ondersteunen.

Binnen de mate van het mogelijke en met respect voor de huidige coronamaatregelen, blijven we dus sterk inzetten op persoonlijk contact met mensen die op zoek zijn naar een vermist familielid. Toch levert de nieuwe manier van werken ook belangrijke voordelen op. Enerzijds vermindert de reistijd voor cliënten sterk en anderzijds zijn er minder ‘no shows’ waardoor de beschikbare tijd van RFL-medewerkers niet verloren gaat. Een ander belangrijk voordeel is dat gesprekken sneller ingepland kunnen worden wanneer ze digitaal plaatsvinden, wat enorm hoopgevend werkt voor cliënten.