;

‘Indische’ Eerste hulp op Vlaamse wijze

"Wanneer vrouwen bij ons een pijnlijke bevalling hebben, dienen we vaak medicatie toe. In India gebruiken ze yoga, waardoor ze beter voorbereid zijn en minder pijn hebben bij de bevalling. Daar blijkt ook wetenschappelijke basis voor te bestaan", aldus Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. "Net zoals je je handen kan reinigen met assen als er geen zeep in de buurt is. Dat blijkt quasi effectief".

Het lijkt misschien alsof eerstehulp universeel is, maar bovenstaand voorbeeld bewijst dat de gebruikte methodes in praktijk van land tot land verschillen. Net daarom werd IFAM (Indian First Aid Manual)  gerealiseerd, een eerstehulphandboek dat volledig gebaseerd is op onze evidence-based richtlijnen en aangepast aan de Indische situatie én ontwikkeld in samenwerking met het Indische Rode Kruis.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois nam deze ochtend deel aan een EHBO-sessie in Mumbai. Hij paste er eerstehulp toe op een bewusteloos iemand. Aanleiding voor de EHBO-oefensessies is verspreiding van deze uniforme EHBO-handleiding specifiek voor India. De handleiding wordt in een eerste oplage verspreid op een oplage van 200.000 exemplaren. Door de verspreiding in India zijn er intussen zo'n 70 landen die een geüniformiseerde handleiding gebruiken met als ultieme doel wereldwijde eerstehulprichtlijnen die aangepast zijn aan de lokale context.

Via 77 India-specifieke zoekstrategieën in wetenschappelijke databanken en het screenen van meer dan 10.000 wetenschappelijke referenties hebben we 90 Indische studies gevonden die het effect van specifieke eerstehulpinterventies onderzocht hebben. Voorbeelden van effectieve interventies voor de Indische context zijn het drinken van rijstwater bij diarree en water of thee gorgelen om infecties aan de bovenste luchtwegen te voorkomen. 

Onze voortrekkersrol op vlak van Eerste hulp hebben we vooral te danken aan onze evidence-based eerstehulprichtlijnen. IFAM (Indian First Aid Manual) is de meest recente verwezenlijking op dit vlak, maar in 2009 werden reeds richtlijnen ontwikkeld met als resultaat het African First Aid Materials (AFAM). Al deze richtlijnen krijgen iedere vijf jaar een update, zodat de gebruikers de beste en meest recente technieken blijven aanleren. Dit zal andere Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (en andere hulporganisaties) toelaten om zich op eerstehulponderricht te concentreren, rekening houdende met de beschikbare middelen ter plaatse.