;

Hulpverleners alleen kunnen mensen in Syrië niet redden

Twee dagen lang was Brussel de uitvalsbasis voor de 2de Internationale conferentie over de toekomst van Syrië en de Regio. Ook het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) was aanwezig en maakt meermaals duidelijk dat enkel een politieke oplossing een einde kan maken aan het Syrische conflict: "Hulpverleners kunnen een pleister kleven op de patiënt. Maar enkel de overheden kunnen die patiënt ook effectief genezen."

"Het ICRC is al sinds het begin van het conflict in Syrië ter plekke aanwezig en dus getuige van het instorten van het land en de vernietiging van zovele levens. Mensen zijn vermoeid. Ze zijn moe van de oorlog waar maar geen einde aan komt. Een oorlog die blijkbaar ook geen grenzen kent. Het is dan ook een complex conflict waarin verschillende overheden en gewapende groeperingen betrokken zijn. Het resultaat? Een verspreiding van verantwoordelijkheden!

Het is dan ook noodzakelijk dat die staten en overheden hun invloed aanwenden om de situatie dringend te veranderen. Dit betekent heel concreet dat staten die de betrokken partijen in het conflict ondersteunen:

  • duidelijkheid moeten brengen over verantwoordelijkheden. Wie is verantwoordelijk voor wat en voor wie? Onduidelijkheid hierover verhoogt het risico op schendingen van het internationaal humanitair recht.
  • duidelijke procedures moeten opstellen om beschuldigingen van overtredingen te verzamelen én nadien te onderzoeken.
  • garanties toevoegen aan wapentransfers naar de verschillende partijen
  • ...

Op amper vier uur en half vliegen van hier leven duizenden en duizenden mensen in angst en onzekerheid. Ze wonen in opvangkampen, in half vernielde huizen of zelfs gewoon in openlucht. Kinderen groeien op maar kennen niets anders dan angst, bommen en kogels. Burgers zijn in Syrië dan ook het eerste doelwit bij een aanval in plaats van de eersten die beschermd worden.

We dragen allemaal een stuk verantwoordelijkheid hiervoor. Hulpverleners kunnen wel een pleister op de patiënt kleven, maar het zijn enkel de overheden die de patiënt ook echt kunnen redden.

De oorlog is nog lang niet over, het lijden blijft duren en neemt zelfs nog toe! Daarom roept het Rode Kruis op om kwetsbare mensen te beschermen en om de regels van het internationaal humanitair recht ernstig te nemen. We moeten actie ondernemen! Heb de moed om een politieke oplossing te zoeken én te vinden die opnieuw hoop kan geven aan alle Syriërs."  

 

Dominik Stillhart - ICRC