;

Hongersnood dreigt voor meer dan 40 miljoen Afrikanen

Al maanden heerst er extreme droogte in verschillende Afrikaanse landen door El Niño. Dit weerfenomeen zorgt voor extreme droogt: landbouw- en visserijoogsten mislukken volledig, gewassen verdrogen en vee verhongert of sterft. Hierdoor dreigt hongersnood voor meer dan 40 miljoen Afrikanen.

Ethiopië wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met de grootste droogteperiode in 50 jaar. Meer dan 10 miljoen mensen hebben er dringend nood aan voedsel, bijna 6 miljoen mensen hebben niet genoeg water of sanitaire voorzieningen. Ook in Malawi, Swaziland en Zimbabwe werd de noodtoestand uitgeroepen. 1 miljoen kinderen hebben extra medische hulp nodig wegens ernstige uitdroging of ondervoeding. Ook zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn het meest kwetsbaar.

"Landbouwers hebben al drie seizoenen geen oogst meer gehad wegens het uitblijven van regen. Dit betekent dat er ook geen voedsel op tafel komt én dat ze geen inkomen hebben om eten aan te kopen. Om deze crisis het hoofd te bieden, moeten we de meest kwetsbaren nu  de nodige steun en hulp bezorgen," zegt Michael Charles van het IFRC in Zuid-Afrika.

Het Rode Kruis probeert de extreme droogte te counteren door voeding, medische hulp, water en informatie over hygiëne te leveren. Naast noodhulp worden ook waterputten hersteld en irrigatiesystemen gelegd. Bovendien worden zaden uitgedeeld die beter tegen de droogte kunnen.

Wil jij hen helpen? Onze collega’s van het Nederlandse Rode Kruis zijn in verschillende Afrikaanse landen aanwezig en bieden hier hulp tegen deze extreme droogte. Doe vandaag een gift op rekeningnummer BE28 0960 0000 9620 met vermelding ‘hongersnood’, en help deze mensen in nood.