;

HILA scoort! Studie van HILA internationaal gelauwerd

Een studie uitgevoerd door ons Histocompatibiliteit en Immunogenetica Laboratorium (HILA) en KULeuven scheert hoge toppen in de internationale onderzoekswereld. De studie buigt zich over factoren die een invloed hebben op zowel donor als patiënt bij niertransplantaties. De focus ligt daarbij op afstoting en overleving van de getransplanteerde nier.

De studie is niet alleen door haar relevantie zo belangrijk, maar ze gebruikt ook één van de nieuwste technologieën: next generation sequencing. Met deze methode wordt de unieke volgorde van de bouwstenen van iemands DNA in een code gegoten. Deze code maakt het eenvoudiger om op zoek te gaan naar afwijkingen.

Internationaal geprezen

De resultaten van deze studie werden gepubliceerd in toonaangevende vakliteratuur en door meerdere internationale onderzoeksgroepen opgepikt. Bovendien werd het meest recente artikel door doctoraatsstudent aan het HILA, Aleksander Senev, als hoogtepunt geselecteerd en becommentarieerd in het novembernummer van het prestigieuze The American Journal of Transplantation. Dit artikel draagt voor het eerst bewijs aan dat niet alle donorspecifieke antistoffen die aanwezig zijn voorafgaand aan een transplantatie, nefast zijn voor het getransplanteerde orgaan. Deze resultaten hebben natuurlijk een grote impact op zowel de donorselectie als de opvolging post transplantatie.

Het onderzoek kan op langere termijn niet alleen een belangrijk gevolg hebben voor één van onze activiteiten, het draagt ook bij aan onze reputatie als wetenschappelijk onderbouwde organisatie.

Meer weten?

Hier vind je de link naar de studie.
En hier vind je de highlight van de American Journal of Transplantation.