;

Het Rode Kruis en Consortium 12-12: een reactie

 

De voorbije week kwamen er aantijgingen van Consortium 12-12 dat de fondsenwerving voor Nepal in Vlaanderen zou tegenvallen omdat de hulporganisatie te veel naast elkaar werken, en niet onder één rekeningnummer samenwerken.

Het Rode Kruis lag eind jaren 70 aan de basis van de oprichting van het Consortium voor noodhulporganisaties in België en heeft 25 jaar lang in dit Consortium een trekkende rol gespeeld.

Toen het Consortium in 2005 weigerde een actie op te zetten voor de verwoestende aardbeving in Pakistan, stapte het Rode Kruis uit het Consortium.

In de daaropvolgende jaren heeft het Consortium 12-12 bij grote rampen en crisissen steeds op de steun van de media kunnen rekenen voor hun campagnes. Grote hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen kregen deze steun niet, ondanks het feit dat ze steeds de eersten en vaak de enigen waren om de getroffen bevolking bij te staan met noodhulp.

Het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen en 11.11.11 - de koepel van ontwikkelingsorganisaties - hebben in 2012 gesprekken met het Consortium 12-12 opgestart om te komen tot een oplossing waarbij alle Belgische niet gouvernementele organisaties (NGO’s) die effectief noodhulp bieden bij een grote ramp of crisis of werkzaam zijn op het terrein, vertegenwoordigd zouden zijn bij fondsenwervingscampagnes gesteund door de media.

Er werd een  ‘gedragscode voor Belgische hulporganisaties bij het verlenen van humanitaire hulp’ voor alle hulporganisaties als basis voor deze gesprekken voorgelegd. Na 2 jaar onderhandelen bleek het echter niet mogelijk om tot een constructieve oplossing te komen en heeft de (Vlaamse) NGO gemeenschap toen beslist om de gesprekken met het Consortium 12-12 stop te zetten omdat die de gedragscode weigerde te ondertekenen.

Rode-Kruis Vlaanderen betreurt de huidige situatie en de uitspraken van de voorzitter van het Consortium 12-12. Laat het duidelijk zijn: dit soort discussies voeren terwijl er dringend hulp nodig is voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal is alles behalve fijn. Vandaar ook dat Rode Kruis samen met Artsen zonder Grenzen en 11 11 11 al jaren onderhandelt met het consortium over een andere, eerlijke en betere manier van samenwerken. Daarom ook dat we zeer blij zijn dat de Vlaamse media in deze crisis ook de echte noodhulporganisaties de kans gunnen om een oproep naar hulp te lanceren, voor het eerst in bijna 10 jaar – naast het consortium.

Wij hopen van harte vanuit het Rode Kruis dat dit het signaal kan zijn voor het consortium om opnieuw rond tafel te gaan zitten en een aantal zaken waar de 6 consortiumpartners al zo lang aan vast houden nu eindelijk te kunnen doorbreken. Uiteindelijk willen alle NGO’s samen maar één ding: mensen helpen. Daarom is het niet meer dan logisch dat al die NGO’s samen die én actief zijn op het terrein én hulp bieden ook de kans krijgen om met de steun van de media, de nodige fondsen te werven.