;

Het Belgische Rode Kruis maakt (opnieuw) deel uit van Consortium 1212

Het Belgische Rode Kruis maakt vanaf vandaag opnieuw deel uit van Consortium 1212. Onze organisatie was één van de stichtende leden van Consortium 1212, maar 12 jaar geleden deed een zware aardbeving in Pakistan ons beslissen om eruit te stappen. Wij wilden toen een actie opstarten voor de slachtoffers van deze natuurramp, de andere leden niet.

Ondertussen is gebleken dat er een duidelijke vraag is vanuit het publiek en de media naar eenduidige en eenvoudige communicatie. Door gemeenschappelijk te communiceren en fondsen te werven zal de impact die we op het terrein hebben alleen maar verhogen. Op het terrein werken we trouwens al met heel wat andere leden van het Consortium samen.

Wat gebeurt er met het geld ingezameld door Consortium 1212?

Consortium 1212 zamelt fondsen voor rampen in en verdeelt het ingezamelde geld onder de verschillende leden. Wij blijven echter zelf verantwoordelijk voor het inzetten van die middelen op het terrein van een ramp. Hetzelfde geldt voor de andere leden van het Consortium.

De leden van Consortium 1212

Deze zeven organisaties maken momenteel deel uit van Consortium 1212:

  • Caritas International
  • Handicap International
  • Dokters van de Wereld
  • Oxfam Solidariteit
  • Plan België
  • UNICEF België
  • Belgische Rode Kruis