Herdenking 1 jaar overstromingsramp

13 juli is het een jaar geleden dat zware overstromingen grote gebieden in (overwegend) Wallonië teisterden. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de vele slachtoffers die tot op vandaag geconfronteerd worden met de gevolgen van deze ramp. De enorme materiële schade en het menselijke leed brachten een ongeziene golf van solidariteit op gang. Van de inzet van vrijwilligers, over financiële steun via de 2525-rekening, tot de vele burgerinitiatieven die genomen werden: we kijken er met grote dankbaarheid op terug.

Maar wat werd er het voorbije jaar nu precies gerealiseerd dankzij de hulp van deze initiatieven en ingezamelde middelen?

Lees hier meer