;

Gedelegeerd bestuurder wint Honorary Award tijdens PRoF themadagen

Gedelegeerd bestuurder Prof.Dr. Philippe Vandekerckhove heeft ‘met zeer veel stemmen’ de Honorary Award gewonnen tijdens de PRoF themadagen in Poperinge. Het gaat om een carrièreprijs die volgens PRoF om verschillende redenen naar onze gedelegeerd bestuurder gaat.

"Ik ben zeer vereerd dat ik vandaag deze Award in ontvangst mag nemen, en dank de organisatoren en de jury hiervoor van harte. Vereerd om het een erkenning is voor het werk dat ik, samen met de 1.500 personeelsleden en de 15.000 vrijwilligers van Rode Kruis-Vlaanderen, de voorbije jaren heb verricht."

Dat Rode Kruis-Vlaanderen een belangrijke maatschappelijke invloed heeft, zowel in binnen- als buitenland, mag dan wel gekend zijn. Wat minder mensen weten is dat alle activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Net dàt is de verdienste van Prof. Dr. Vandekerckhove. Het gaat dan onder meer over evidence-based eerstehulptechnieken maar ook rampenparaatheid en het beheren van een veilige bloedvoorraad. Door de wetenschappelijke benadering is Rode Kruis-Vlaanderen niet alleen thought leader binnen de wereldwijde organisatie die Rode Kruis is, maar evengoed ten opzichte van andere gelijkaardige organisaties in Vlaanderen en daarbuiten.

De evidence-based eerstehulprichtlijnen zijn intussen al overgenomen en in gebruik in meer dan zeventig landen. In theorie handelen dus drie miljard mensen hiernaar. Het toont aan dat Rode Kruis-Vlaanderen vandaag een wereldwijde impact heeft. 

"Niemand vatte onze opdracht beter samen dan Nelson Mandela wanneer hij zei: 'A good heart and a good head are always a formidable combination'."