;

Fondsenwerving via directe dialoog tijdelijk stopgezet

Het Rode Kruis is afhankelijk van de financiële steun van de bevolking. Wij werken hiervoor samen met externe fondsenwervers.

Onze partners voor externe fondsenwerving namen reeds alle mogelijke actiestappen zoals voorgeschreven door de regering, FOD Volksgezondheid en de algemene oproepen: regelmatig handen wassen, geen fysiek contact, minstens 1,5 meter afstand, thuisblijven bij ziekte, …

Gezien de huidige situatie en verscherpte maatregelen i.v.m. het vermijden van sociaal contact hebben we echter besloten om alle externe fondsenwerving via directe dialoog (straat- en deur-aan-deurwerving) tot en met 5 april op te schorten.

Je kan ons ondertussen steunen met een online gift. Want ook in deze crisistijden blijft onze humanitaire werking en bloedinzameling meer dan ooit noodzakelijk.

Doe een gift

Draag zorg voor jezelf en anderen

Check hier hoe je dat doet