;

Federale overheid schenkt 50.000 euro voor humanitaire hulp in Syrië

De federale regering maakt 100.000 euro vrij voor Music For Life, de jaarlijkse solidariteitsactie van Studio Brussel en schenkt hiervan de helft aan Rode Kruis-Vlaanderen. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo kondigde dat vandaag aan in Boom. De bijdrage van de regering kadert in de humanitaire inspanningen die ons land levert in en rond Syrië.

Met de Warmste Week van Music for Life gaat er opnieuw een warme gloed door Vlaanderen. Ook de federale regering wil dit jaar haar steentje bijdragen door twee organisaties te ondersteunen die zich vandaag inzetten in en rond Syrië. Miljoenen mensen zijn er op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Via hun internationaal netwerk leveren organisaties als Dokters van de Wereld en Rode Kruis-Vlaanderen op het terrein vaak in gevaarlijke omstandigheden een belangrijke bijdrage aan de humanitaire noodhulp die voor duizenden mensen het verschil maakt tussen leven en dood.

50.000 euro gaat dus naar Dokters van de Wereld, een organisatie die niet alleen inzet op medische zorgverstrekking maar ook schendingen van de mensenrechten aanklaagt. De overige 50.000 euro zetten wij via onze zusterorganisatie de Syrische Rode Halve Maan (SARC) in voor onderstaande zaken:

  • verdeling van hygiënekits aan meer dan 1.000 intern ontheemde gezinnen in Syrië. Dit gaat over basishygiëne bij erg kwetsbare groepen in tijdelijke onderkomens of bij gastgemeenschappen. Zo lopen jonge kinderen makkelijk ziektes en infecties op door het gebrek aan de meest essentiële verzorgingsproducten zoals luiers of zeep.

  • logistieke steun aan SARC voor extra magazijnen voor noodhulpgoederen, gecombineerd met aangepast materiaal en trainingen voor lokale vrijwilligers. Met haar 10.000 actieve vrijwilligers bereikt de Syrische Rode Halve Maan gemiddeld 4,5 miljoen mensen per maand met medische zorgen, veilig water, voedsel en hulpgoederen zoals tenten en dekens over conflictgrenzen heen. Logistieke steun is broodnodig om te blijven helpen in de zwaarst getroffen gebieden zoals Oost-Aleppo waar andere humanitaire organisaties geen toegang toe hebben.