;

FABL? Maak kennis met First Aid Blended Learning

Vorig jaar hielp Rode Kruis-Vlaanderen maar liefst 520.000 mensen helpen in 17 landen – buiten België - dankzij humanitaire interventies, projecten rond hygiënepromotie en eerstehulpopleidingen. Goed nieuws maar we bereiken nog lang niet genoeg mensen en daar willen we de komende jaren op een efficiënte manier verandering in brengen. Een grote uitdaging … gelukkig komt komt onze First Aid Blended Learning (FABL) hier to the rescue!

Eerste hulp leren via je smartphone

FABL is een app die het ons mogelijk maakt om extra in te zetten op eerste hulp in Afrikaanse landen zoals Rwanda, Zambia, Malawi, Zimbabwe, … Daar is een enorme nood aan eerstehulpopleidingen, aangezien de gezondheidsinfrastructuur ter plekke nog vaak te wensen overlaat. Helaas beschikken onze lokale partners vaak niet over de nodige middelen om in deze nood aan opleidingen te kunnen voldoen. Via onze First Aid Blended Learning kunnen we met dezelfde middelen 3 tot 5 keer meer mensen opleiden. Met FABL krijgen al die mensen nu de mogelijkheid om de theorie van eerste hulp te leren waar en wanneer zij dat willen. Op de bus, thuis of tijdens de middagpauze op het werk? Het kan allemaal dankzij deze innovatieve manier van lesgeven die vanmiddag voorgesteld werd tijdens een workshop in het Google Digitale Atelier in Brussel! 

Gemakkelijk en efficiënt voor cursist, lesgever én werknemer

De app is gestart vanuit onze African First Aid Materials (AFAM), evidence-based richtlijnen en didactisch materiaal die uitgewerkt werden in samenwerking met een Afrikaans team van experten. Deze inhoud werd door de collega’s van de dienst Eerste Hulp vertaald voor de nieuwe digitale omgeving maar daar bleef het niet bij. FABL bevat ook een customer journey traject waardoor je, na het volgen van het theoretische luik van de opleiding, gemakkelijk kan inschrijven en betalen voor de overgebleven dag van klassikale training. En dat alles via de app! In de toekomst wordt het door dit traject ook mogelijk om cursisten te verwittigen wanneer hun eerstehulpkennis opgefrist moet worden of wanneer er interessante nieuwe modules aan het lesaanbod toegevoegd worden. Voor de lesgevers is het dan weer heel gemakkelijk om via de app een aanwezigheidslijst op te maken, een evaluatieformulier te voorzien voor alle cursisten en de eindresultaten snel mee te delen.

Ook Bedrijfseerstehulp is in opmars in deze landen. Aangezien een traditionele opleiding Bedrijfseerstehulp al snel zo’n 3 à 5 dagen duurt, is deze First Aid Blendend Learning voor heel wat bedrijven dan ook de ideale manier om hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners. Na de online vorming is het enkel nog noodzakelijk om 1 dag op verplaatsing te gaan om dag intensieve klassikale training te volgen. Op deze dag wordt gefocust op de praktische toepassing van eerste hulp en vindt ook de eindevaluatie plaats.

First Aid Blended Learning … het beste van beide werelden dus.