;

EHBO op school-website gelanceerd door minister van onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Crevits streeft ernaar dat elke jongere die het secundair onderwijs verlaat een minimum aan kennis en vaardigheden heeft voor levensreddende handelingen. Om de drempels voor scholen weg te werken heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een Task Force opgericht. Doel van de Task Force is scholen te ondersteunen met maatregelen en acties.

Rode Kruis-Vlaanderen staat achter dit initiatief en is lid van deze Task Force. Rode Kruis-Vlaanderen zet al jaren in op eerste hulp in het onderwijs en doet dit door: klasklare lespakketten te ontwikkelen, leerkrachten op te leiden zodat zij op hun beurt eerste hulp kunnen aanleren aan hun leerlingen, een evidence-based leerlijn te ontwikkelen... Deze leerlijn duidt per leeftijd aan welke kennis, vaardigheden en attitudes leerlingen moeten aanleren én herhalen.

Als onderdeel van het actieplan van Vlaams minister van Onderwijs Crevits werd een nieuwe website gelanceerd: http://onderwijs.vlaanderen.be/EHBO-op-school. Scholen vinden op de website informatie over eerste hulp in het kader van het gezondheidsbeleid, een overzicht van ontwikkelingsdoelen en eindtermen, een overzicht van partners waarop je binnen en buiten onderwijs voor eerste hulp een beroep kan doen, tips voor concrete samenwerking met andere organisaties, tips voor het vinden van lesgevers en tenslotte ook goede praktijkvoorbeelden. Ook de leerlijn van Rode Kruis-Vlaanderen kreeg een duidelijke plaats op deze nieuwe website EHBO op school. De informatie moet scholen toelaten om zelf initiatieven te nemen op maat van de school.