;

Eerstehulpopleiding verplicht voor behalen rijbewijs in Brussel

Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets en het Belgische Rode Kruis hebben de eerstehulpopleiding voorgesteld die vanaf 1 november 2018 verplicht zal zijn voor iedereen die in het Brussels Gewest een praktische rijopleiding volgt. Bedoeling is om toekomstige automobilisten een basisvorming te geven over hoe ze moeten omgaan met gekwetsten in het verkeer, nog voor de hulpdiensten aangekomen zijn. Het eerste uur na een aanrijding is immers van cruciaal belang voor de overlevingskansen van een slachtoffer. Het Belgische Rode Kruis zal hiervoor jaarlijks zo'n 20.000 gratis opleidingen organiseren.

We willen minder verkeersdoden en zwaargewonde slachtoffers in Brussel. De verplichte opleiding zal daartoe een belangrijke bijdrage leveren. Wie zo’n opleiding volgde, zal nog voor het arriveren van de hulpdiensten de juiste dringende zorgen kunnen toedienen bij het slachtoffer van een verkeersongeluk. (Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets)

Het zijn vooral de eerste minuten na het ongeval die bepalend zijn voor de overlevingskansen. Het is dan ook cruciaal dat de juiste eerste zorgen zo snel mogelijk worden toegediend. Voor kandidaat-bestuurders is deze opleiding kosteloos aangezien de overheid deze kost voor haar rekening neemt. Het Brussels Gewest is het enige gewest in België waar een dergelijke opleiding verplicht is. De vorming zal bestaan uit een theoretisch gedeelte dat via internet thuis of vanop afstand gevolgd kan worden en een praktisch gedeelte waarbij groepjes van 20 personen gedurende 3 uur praktijkles krijgen.

Het Belgische Rode Kruis is blij dat deze opleiding ingericht wordt. Al sinds 2013, toen uit Europees onderzoek de erbarmelijke kennis van Eerste hulp bij automobilisten bleek, pleit onze organisatie voor een verplichte eerstehulpopleiding voor iedereen die zijn rijbewijs wil halen.