;

Eerste hulp bij psychische problemen? Luister!

Wat ons handboek 'Luister! Eerste hulp bij psychische problemen' te maken heeft met de Dag van de Wetenschap op 24 november? Véél ... want de basis van dit boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek!

Het handboek komt van pas voor iedereen die iemand wil helpen die het psychisch moeilijk heeft. Hoe kan je iemand helpen die gestresseerd, angstig of depressief overkomt. Hoe ga je om met iemand die misschien een verslaving ontwikkelt of iemand die aan zelfmoord denkt? Wat als iemand het moeilijk lijkt te hebben, maar je niet goed weet wat er aan de hand is? Wat kan je dan zeggen of doen? In dit boek vind je onder andere handvaten en tips om iemand die het psychisch moeilijk heeft te helpen, krijg je een overzicht van signalen waaraan je kan herkennen of iemand psychologische problemen ondervindt en vind je een crisisplan terug om iemand te helpen die overweldigd wordt door ernstige psychische problemen.

De 4 basishandelingen van EHBP (eerste hulp bij psychische problemen)

Koop het handboek

De basis? Wetenschappelijk onderzoek!

Ons Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) is op zoek gegaan naar alle wetenschappelijke literatuur over het effect van communicatieve interventies op mentale gezondheid. Hiervoor werd gezocht in 3 wetenschappelijke databanken, in totaal werden 30.099 artikels bekeken. Daarvan werden 1.403 artikels interessant genoeg bevonden om te evalueren op basis van de volledige tekst. Uiteindelijk werden 95 artikels weerhouden en gebruikt als basis voor 'Luister! Eerste hulp bij psychologische problemen.'

CEBaP extraheerde voor elk van deze 95 artikels de relevante data en vatte ze samen in zogenaamde 'evidence summaries'. Op basis van deze summaries werd een eerste draft van het handboek geschreven dat nadien in handen kwam van een panel van experten en patiënten-vertegenwoordigers dat feedback gaf. Het panel kon ook bijkomende aanbevelingen formuleren. Deze aanbevelingen zijn dan niet gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, maar worden ‘Good Practice Points’ genoemd. Uiteindelijk werd de draft herwerkt op basis van deze comments en kwam het handboek 'Luister! Eerste hulp bij psychische problemen' tot stand.

Ik wil meer weten over CEBaP