;

Een beroerte: symptomen herkennen is levens redden

Dinsdag 29 oktober 2019 is het Wereld Beroertedag. Wist je dat 1 op 4 mensen ooit getroffen wordt door een beroerte? Hoe sneller een slachtoffer door gespecialiseerde hulp behandeld wordt, hoe kleiner de kans op blijvende hersenschade. Daarom ... ken jij de symptomen van een beroerte? 

Herken jij de symptomen van een beroerte?

Door de FAST-test uit te voeren kan je nagaan of iemand in jouw buurt een beroerte heeft. ‘FAST’ staat voor Face, Arm, Speech, Time. Het gaat om een korte test die je uitvoert wanneer je vermoedt dat een slachtoffer een beroerte heeft. Als het slachtoffer een of meerdere van de opdrachten (Face, Arm of Speech) niet goed kan uitvoeren, kan je een beroerte vermoeden. 

  • Face: controleer of de mond van het slachtoffer scheef staat en of er een mondhoek naar beneden hangt. Vraag hem om te lachen of om zijn tanden te laten zien.

  • Arm: controleer of een arm verlamd is. Vraag aan het slachtoffer om de beide armen voor zich uit te strekken met de handpalmen naar boven. Observeer goed. Bijvoorbeeld: blijft de rechterarm hangen of beweegt deze arm slechts even en zakt hij dan weer naar beneden?

  • Speech: ga na of het slachtoffer moeite heeft met spreken door een zin te laten herhalen of een vraag te stellen.

  • Time: probeer te weten te komen hoe lang deze klachten al duren. Let ook op de tijd (Time) en handel snel. Als het slachtoffer één of meer van bovenstaande opdrachtjes niet kan uitvoeren, is de kans groot dat hij  een beroerte heeft. Hoe sneller een slachtoffer door gespecialiseerde hulp behandeld wordt, hoe kleiner de kans op blijvende hersenschade. 

Wat te doen bij een beroerte?

  • Controleer het bewustzijn en de ademhaling, en blijf het slachtoffer evalueren.
  • Alarmeer 112.
  • Laat het slachtoffer rusten en geen inspanningen meer doen. Installeer hem in een comfortabele houding (bijvoorbeeld zittend of halfzittend). Als het toch nodig is om hem te verplaatsen, ondersteun hem dan aan de verlamde zijde.
  • Geef het slachtoffer geen eten of drinken. De kans bestaat dat hij zich verslikt.
  • Blijf rustig tegen het slachtoffer praten. Houd er rekening mee dat het slachtoffer zelf soms heel moeilijk of niet kan praten en angstig is.

 

Meer info over World Stroke Day