;

Donoren die bloed én plasma of bloedplaatjes geven: opgelet!

Vanaf 1 januari 2019 moet je na een bloeddonatie minstens 28 dagen wachten voor je plasma of bloedplaatjes mag geven. Tot nu toe was dat 14 dagen.  De periode dat je moet wachten tussen twee opeenvolgende bloed-, plasma- of bloedplaatjesdonaties verandert niet. Tussen twee bloeddonaties moet je nog altijd minstens 60 dagen wachten. Tussen 2 plasma- of plaatjesdonaties is dat 14 dagen. 

De tel kwijt? Een overzicht van alle uitstelperiodes vind je hieronder. Wat verandert vanaf 1 januari, staat in het rood.

  Uitstelperiode tot volgende bloeddonatie Uitstelperiode tot volgende plasmadonatie Uitstelperiode tot volgende bloedplaatjesdonatie
Na een bloeddonatie 60 dagen 28 dagen 28 dagen
Na een plasmadonatie 14 dagen 14 dagen 14 dagen
Na een bloedplaatjesdonatie 14 dagen 14 dagen 14 dagen
Na een plasma- of plaatjesdonatie met probleem teruggave rode bloedcellen 60 dagen 28 dagen 28 dagen


Nog nieuw is dat wanneer er tijdens je plasma- of bloedplaatjesdonatie een probleem is met de teruggave van je rode bloedcellen, je 60 dagen moet wachten voor je opnieuw bloed mag geven en 28 dagen voor je opnieuw plasma of bloedplaatjes mag geven. In dat geval duidt de arts dit aan op je medische vragenlijst.

Eenvormig beleid

Voor dit beleid baseren we ons op de aanbevelingen van het Europees Directoraat voor de Kwaliteit van Geneeskunde en Gezondheidszorg van de Raad van Europa (EDQM). Met het toepassen van deze richtlijn, sluit Rode Kruis-Vlaanderen zich aan bij het eenvormig Europese beleid.

Veiligheid voorop

Hemoglobine is een eiwit in je rode bloedcellen dat zorgt voor het transport van zuurstof en CO2. Een deel van onze donoren heeft een hemoglobinegehalte dat maar net voldoende is om bloed te mogen geven. Denk aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd, vegetariërs, duursporters… Ze mogen bloed geven, zolang ze boven de wettelijke ondergrens zitten om bloed te mogen doneren. 

Wanneer ze bloed doneren ontstaat er (zoals bij elke bloedgever) een dip in de hemoglobineconcentratie. Wanneer ze dan tijdens deze dip al opnieuw plasma of bloedplaatjes geven, bestaat het risico dat hun hemoglobinegehalte nog verder daalt  tot écht te lage waarden, waardoor ze de volgende keer mogelijk geen plasma of bloedplaatjes meer mogen doneren.

Door de periode tussen een bloed- en plasma- of plaatjesdonatie te verlengen van 14 naar 28 dagen, zorgen we ervoor dat donoren beter gerecupereerd zijn van deze dip in hemoglobineconcentratie tegen een volgende donatie én is er ook minder kans dat hun volgende donatie uitgesteld moet worden. De veiligheid voor de donoren is voor ons dan ook van even groot belang als de veiligheid van het bloed!