;

Donoren, blijf niet weg van bloedinzamelingen uit vrees voor coronavirus

We vragen onze donoren om geplande bezoeken aan mobiele bloedinzamelingen of donorcentra niet af te zeggen. Op dit moment is de bloedvoorraad in Vlaanderen relatief op peil, maar die situatie zou snel kunnen veranderen. We benadrukken dat een mobiele bloedinzameling of donorcentrum een veilige plaats is voor donoren omdat alle preventie- en hygiënemaatregelen nauwgezet opgevolgd worden. Zieke donoren worden uiteraard wel gevraagd thuis te blijven. Uitbaters van locaties waar mobiele bloedinzamelingen georganiseerd worden, worden met aandrang gevraagd deze niet te annuleren. 

Veilig voor donoren

Sinds enkele dagen merken we een daling in het aantal opkomsten van de bloed-, plasma- en plaatjesdonoren. “Die daling is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de angst voor besmetting met het coronavirus, maar daar is absoluut geen reden toe”, aldus Ine Tassignon, woordvoerder. “De veiligheid van onze donoren is altijd een topprioriteit, en dat is nu niet anders. Het spreekt voor zich dat onze medewerkers alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen nauwkeurig opvolgen. Er wordt streng toegezien op de toepassing van een strikte hand- en hoesthygiëne en ook de afstandsmaatregel van 1 meter tussen verschillende personen wordt strikt nageleefd.” Donorcentra of mobiele bloedinzamelingen zijn plaatsen die niet vergeleken kunnen worden met andere openbare plaatsen waar veel mensen kort bij elkaar komen, zoals concertzalen. “In tegenstelling tot dat soort locaties zijn wij perfect in staat om een gecontroleerde setting te creëren waar alle preventiemaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, strikt nageleefd kunnen worden”.

Bloedvoorraad op peil

Op dit moment slagen we er in de bloedvoorraad op peil te houden. Maar we zijn ons wel bewust van het feit dat deze situatie snel kan keren. “We merken sinds enkele dagen een daling in het aantal donoren en we weten dat een aantal belangrijke bloedinzamelingen de komende dagen afgelast zullen worden of onzeker zijn. Als deze trend zich de komende dagen verder zet zal ook in Vlaanderen de bloedvoorraad onder druk komen te staan en dat scenario willen we zoveel als mogelijk vermijden”, zegt Ine Tassignon.

Aan uitbaters van plaatsen waar we binnenkort mobiele bloedinzamelingen organiseren, vragen we met aandrang om deze niet onbezonnen af te gelasten. “We willen absoluut vermijden dat de bloedvoorraad in Vlaanderen onder druk komt te staan. Het is in het belang van onze volksgezondheid dat alle geplande bloedinzamelmomenten kunnen blijven doorgaan.”

Ben je gezond, kom doneren

We vragen dus klaar en duidelijk aan alle donoren die zich fit en gezond voelen om een geplande komst naar een donorcentrum of mobiele bloedinzameling NIET af te zeggen. Daar is immers geen reden toe. “Het personeel van de ziekenhuizen in ons land zal zijn handen vol hebben met de behandeling van patiënten. Laten we er samen voor zorgen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid van bloedproducten”, aldus Tassignon.