;

Dag van de jeugdbeweging: 275.000 jongeren vieren hun vereniging

18 oktober 2019 is het weer zover! Die dag vieren meer dan 275.000 jongeren hun jeugdbeweging op Dag van de Jeugdbeweging. Maar liefst acht jeugdbewegingen vieren deze dag feest: Chirojeugd Vlaanderen, FOS Open Scouting, IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, JNM, KLJ, KSA, Scouts en Gidsen Vlaanderen en natuurlijk ook Jeugd Rode Kruis.

Het Rode Kruis dichter bij kinderen en jongeren brengen en kinderen en jongeren dichter bij het Rode Kruis. Dat is waar we bij Jeugd Rode Kruis voor gaan. Altijd met de nodige dosis plezier natuurlijk! Jeugd Rode Kruis kan rekenen op zo'n 843 monitoren en een 1.000-tal leden. De rode draad doorheen onze werking zijn deze 4 actieterreinen:

Hulpverlening

Van een schaafwonde verzorgen tot hartmassage … Een rampoefening voor en door kinderen of zelf een eerstehulppost bouwen. Iedereen kan eerste hulp leren bij Jeugd Rode Kruis. Initiatoren en jeugdmonitoren worden speciaal opgeleid om kinderen en jongeren de basis van eerste hulp aan te leren. 

Sociale werking

Jeugd Rode Kruis zet zich in voor iedereen, ongeacht cultuur en/ of beperking. Zo bezorgen we bijvoorbeeld kinderen uit opvangcentra voor asielzoekers een superfijne speelweek tijdens de zomervakantie. 

Internationale werking

Jeugd Rode Kruis kijkt over de grenzen heen. Droom je als vrijwilliger van een internationaal avontuur? Via Jeugd Rode Kruis kan je misschien sneller dan verwacht je koffers pakken om ergens in de wereld vrijwilligerswerk doen. 

Bloed

Bloed geven mag pas vanaf 18 jaar. Jeugd Rode Kruis probeert jongeren te overtuigen om bloed te geven. Voor wie nog geen donor kan zijn, zijn er bloedstollende spelen.

De jeugdbeweging is er voor en door de jeugd. Samen doen ze leerrijke ervaringen op en maken ze herinneringen voor de rest van hun leven. Voor vele jongeren is de jeugdbeweging een onmisbare activiteit in hun jonge leven. Daarom worden niet alleen de acht jeugdbewegingen, maar ook de leiders en vrijwilligers ervan in de bloemetjes gezet op Dag van de Jeugdbeweging. Zij zetten zich elke keer in om de jongeren een onvergetelijke tijd te bezorgen door toffe vergaderingen voor te bereiden, de logistieke organisatie op zich te nemen en zo de werking van de jeugdbeweging te garanderen. En natuurlijk wil Dag van de Jeugdbeweging de jeugdbewegingen bekend maken en het laten kriebelen bij wie nog niet aangesloten is.

In heel wat Vlaamse provincies en in Brussel slaan een heleboel jeugdbewegingen de handen in elkaar om kleine en grootschalige acties op poten te zetten. Organisator of niet, elke jeugdbeweging moet de kans krijgen om ergens in de buurt haar feestdag te vieren met een ontbijt, vieruurtje, spel, fuif of kampvuur. Ook jeugddiensten, jeugdraden en scholen zorgen voor de nodige ondersteuning om deze dag bijzonder te maken. De straten zullen weer in alle kleuren van de regenboog kleuren. Iedereen komt enthousiast samen. Zo zorgt de Dag Van De Jeugdbeweging jaar na jaar voor verbondenheid en een uitzonderlijke groepssfeer die ook voor buitenstaanders duidelijk voelbaar is!