;

Extra hulpgoederen nodig na brand in opvangkamp in Griekenland

Zo'n 13.000 mensen werden afgelopen woensdagnacht dakloos nadat een zware brand het vluchtelingenkamp Moria in Griekenland vernielde. Collega's van het Griekse Rode Kruis boden meteen hulp en deze ochtend arriveerden in de haven van Lesbos de eerste vrachtwagens met daarin dekens, water, hygiënische kits, ... voor de slachtoffers. Maar meer hulp is nodig! Zeker nu tijdens deze coronacrisis waarin vluchtelingen en kwetsbare migranten nog kwetsbaarder zijn dan gewoonlijk. Zij hadden sowieso al minder toegang tot gezondheidszorg, water en zeep en hadden het ook moeilijk om in het overbevolkte opvangkamp voldoende afstand van elkaar te houden.

Extra hulpgoederen 

Op heel korte termijn - en in afwachting van een veiliger onderkomen voor de vluchtelingen - heeft het Griekse Rode Kruis nood aan extra hulpgoederen om iedereen te kunnen helpen. Concreet gaat het om hygiënisch materiaal zoals zeep, tandenborstels en kookgerei. Heel wat mensen verloren hun huisraad door de brand en hebben dus nood aan deze essentiële zaken. 

Nog voor de brand uitbrak zocht het Griekse Rode Kruis zo'n 7 miljoen euro om 55.000 mensen in Griekenland en Turkije tot juni 2021 te ondersteunen met onderdak, gezondheidszorg, voedsel en water. Tot nu toe werd nog maar 27% van deze oproep gefinancierd. Het Internationale Rode Kruis bekijkt nu of dit bedrag verder opgetrokken moet worden om tegemoet te komen aan de extra noden die de brand in het vluchtelingenkamp veroorzaakte.

Het Griekse Rode Kruis zette na de brand meteen een team van 10 mensen in dat psychosociale hulp bood aan de migranten en vluchtelingen op Lesbos. Momenteel wordt een tweede mobiele medische unit uitgestuurd met 10 getrainde medische hulpverleners (verpleegers/verpleegsters) die medische hulp verstrekken. In het Moria kamp woonden ook jonge kinderen, oudere mensen of mensen met een slopende ziekte, zij hebben dringend toegang nodig tot medische verzorging.

Veiliger onderkomen is humanitaire noodzaak

Het is een humanitaire noodzaak om een oplossing te vinden voor de situatie van migranten die momenteel verblijven op de Griekse eilanden. De Rode Kruisbeweging verwelkomt alle inspanningen om mensen te verplaatsen naar een veiliger onderkomen, zowel door de Griekse autoriteiten als de andere Europese lidstaten.

Noodhulpfonds - Help de slachtoffers

Hoe helpt het Rode Kruis bij internationale rampen?

Dankzij het Noodhulpfonds kan het Rode Kruis snel en wereldwijd slachtoffers van verwoestende rampen helpen. 

Lees hier  meer over het Noodhulpfonds