;

Bloedtransfusie viert 200e verjaardag

Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat de eerste geslaagde bloedtransfusie plaatsvond bij een pas bevallen vrouw. Brits verloskundige James Blundell slaagde er toen in om die eerste (gepubliceerde) succesvolle transfusie uit te voeren. Ook de jaren nadien bleef hij transfusies uitvoeren, maar niet altijd met evenveel succes.

Het was pas toen wetenschappers in 1901 het bestaan van bloedgroepen ontdekten dat het besef kwam dat een transfusie eigenlijk alleen mogelijk is wanneer ontvanger en donor dezelfde of een compatibele bloedgroep hebben. Om zoveel mogelijk complicaties uit te sluiten, geven ziekenhuizen patiënten bij voorkeur bloed van dezelfde bloedgroep. Bij medische noodgevallen wordt O-negatief bloed toegediend, omdat daar geen antigenen inzitten waarop een patiënt kan reageren. Een donor met O-negatief bloed is dus de universele donor. Dokters passen sindsdien dan ook onderstaand schema toe om bloed toe te dienen aan patiënten.

In 2017 gaven maar liefst 150.479 mensen bloed in één van onze donorcentra of op een mobiele bloedinzameling bij hen in de buurt. Na donatie zorgen wij voor de verwerking, het testen en het vrijgeven van de bloedproducten. Pas dan wordt de donatie ook effectief aan ziekenhuizen geleverd en kan het door dokters ingezet worden voor transfusies.

Nochtans was er ooit een tijd dat het Belgische Rode Kruis zélf instond voor bloedtransfusies. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden maar liefst 36.000 gewonden verzorgd in het Rode Kruishospitaal L'Océan in De Panne en Vinkem. Verschillende oorlogsslachtoffers kregen in dat ziekenhuis bloed toegediend: donor en ontvanger lagen toen naast elkaar waardoor het bloed "rechtstreeks" van de ene arm naar de andere arm ging zoals je kan zien op onderstaande archiefbeelden.