Afschaffing maximumleeftijd voor donoren

Goed nieuws want wie ouder is dan 71 mag vanaf vandaag bloed, plasma of bloedplaatjes blijven geven. Tot nu toe liet de wet dit niet toe maar minister van Volksgezondheid Maggie De Block schaft de maximumleeftijd voor donoren nu af.  

Al blijven er nog wel enkele voorwaarden waaraan donoren moeten voldoen:

  • de eerste keer bloed geven moet gebeuren voor je 66e verjaardag
  • de laatste donatie mag niet langer dan drie jaar geleden zijn

En natuurlijk zal ook de individuele gezondheidstoestand van de donor gecontroleerd worden.

De donorarts van Rode Kruis-Vlaanderen zal oordelen tot wanneer iemand mag en kan doneren. De individuele gezondheidstoestand van de donor is essentieel om te bepalen of hij/zij in staat is om op een veilige manier bloed, plasma of bloedplaatjes te geven.

Maggie De Block

Minister van Volksgezondheid

Verplichte eerste bloeddonatie voor plasmadonoren verdwijnt 

Bovendien wordt ook de tot nu toe verplichte eerste bloeddonatie afgeschaft voor plasmadonoren. Dat maakt dat potentiële plasmadonoren die nu bijvoorbeeld  lage hemoglobinewaarden hadden waardoor ze nooit bloed mochten geven, nu toch in aanmerking komen om plasma te geven. Ook dat zorgt weer voor extra mogelijke donoren.

Historisch gegroeid

De maximumleeftijd om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven is historisch gegroeid in ons land, maar er is geen wetenschappelijke basis om die grens te blijven hanteren. Volgens de vorige regelgeving mocht je donor worden tot je 66e verjaardag en donor blijven tot de dag vóór je 71ste verjaardag, op voorwaarde dat de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden is. Dat betekende dat er de komende 5 jaar 8.000 gekende donoren zouden moeten stoppen met doneren. Maar daar brengt minister De Block nu verandering in.  

In het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada is deze leeftijdgrens al langer opgeheven. In Canada is trouwens ongeveer 1,5% van de donaties afkomstig van donoren die ouder zijn dan 70.  

Dankzij de afschaffing van de maximumleeftijd worden 15.000 extra donaties op jaarbasis verwacht. Vaak gaat dit over zeer trouwe donoren die jaarlijks meerdere keren bloed geven. 

Philippe Vandekerckhove

Gedelegeerd bestuurder

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.